NAHL 55-64, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-273)

NAHL: 16/NAHL-55, 16/NAHL-56, 16/NAHL-57, 16/NAHL-58, 16/NAHL-59, 16/NAHL-60, 16/NAHL-61, 16/NAHL-62, 16/NAHL-63, 16/NAHL-64, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-273, NAHL 55-64
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 16/NAHL-55
16/NAHL-55: Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler! Haydi faydalanın (meta’lanın). Artık yakında bileceksiniz.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-56
16/NAHL-56: Onları rızıklandırdığımız şeylerden, bilmediklerine bir pay (nasip) ayırıyorlar. Allah’a yemin olsun ki; iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-57
16/NAHL-57: Ve Allah’a, kızlar isnat ediyorlar. O, Sübhan’dır (Allah çocuk edinmekten münezzehtir). Ve beğendikleri (tercih ettikleri; erkek çocuklar) ise kendilerinin (onların) oluyor.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-58
16/NAHL-58: Onlardan birisi, bir kız çocuk ile müjdelendiği zaman öfkeli olarak, yüzü siyahlaşıp gölgelenir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-59
16/NAHL-59: Müjdelendiği şeyin kötülüğünden (dolayı) kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü (öyle) değil mi?
Kur'an Dinle: 16/NAHL-60
16/NAHL-60: (Haberin) kötü telâkki edilmesi, ahirete (hayattayken Allah’a ulaşmaya) inanmayanlara aittir. Ve âlâ (yüce olma) durumu, Allah’a aittir. Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-61
16/NAHL-61: Ve eğer Allah, insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp (derhal) cezalandırsaydı, onun (yeryüzünün) üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları, belirli bir zamana kadar tehir eder (erteler). Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir (ertelenir) ne de (bir saat) evvele alınır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-62
16/NAHL-62: Ve onlar, kerih gördükleri (beğenmedikleri) şeyleri (kızları) Allah’a isnat ederler (has kılarlar). Ve onların dilleri, en güzelin “onlara ait olduğu” yalanını söyler. Ateşin (cehennemin), onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar, ifratta olanlardır (aşırı davrananlardır).
Kur'an Dinle: 16/NAHL-63
16/NAHL-63: Allah’a yemin olsun ki; senden önceki ümmetlere (resûller) göndermiştik. Fakat şeytan, onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün, onların dostu, o (şeytan) olacaktır. Onlar için elîm azap vardır.
Kur'an Dinle: 16/NAHL-64
16/NAHL-64: Ve Kitab’ı sana, “hakkında ihtilâfa düştükleri şeyi” onlara beyan etmenden (açıklamandan) ve âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyerek mü’min olan) bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: