An-Nahl 55-64, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-273)

An-Nahl: 16/An-Nahl-55, 16/An-Nahl-56, 16/An-Nahl-57, 16/An-Nahl-58, 16/An-Nahl-59, 16/An-Nahl-60, 16/An-Nahl-61, 16/An-Nahl-62, 16/An-Nahl-63, 16/An-Nahl-64, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-273, An-Nahl 55-64
direction_left
direction_right
Luister Koran: 16/An-Nahl-55
16/An-Nahl-55: Om ondankbaarheid te tonen voor wat Wij hun gegeven hebben. Geniet dan maar, spoedig zullen jullie weten (wat de gevolgen zijn).
Luister Koran: 16/An-Nahl-56
16/An-Nahl-56: En zij bestemmen een deel van waar Wij hun mee voorzien hebben voor waar zij niet over weten. Bij Allah, jullie zullen zeker ondervraagd worden over wat jullie plachten te verzinnen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-57
16/An-Nahl-57: En zij kennen Allah dochten toe! Heitig is Hij! En voor zichzelf (kennen zij toe) wat zij verlangen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-58
16/An-Nahl-58: En wanneer een van hen de verheugende tijding verkondigd wordt van (de geboorte van) een meisje wordt zijn gezicht somber en is hij vertoornd.
Luister Koran: 16/An-Nahl-59
16/An-Nahl-59: Hij verbergt zich voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg! Zal hij het in weerwil van de schande behouden of zal hij het in de grond verstoppen? Weet: slecht is het waar zij over oordelen!
Luister Koran: 16/An-Nahl-60
16/An-Nahl-60: Voor degenen die niet in het Hiernamaals geloven is er de vergelijking met het slechte; voor Allah zijn er de Verheven Eigenschappen. En Hij is de Geweldige, de Alwijze.
Luister Koran: 16/An-Nahl-61
16/An-Nahl-61: En als Allah de mensen voor hun onrechtvaardigheid zou straffen, zou Hij geen levend wezen op haar (de aarde) overlaten: maar Hij geeft hun uitstel voor een bepaalde tijd. En wanneer kun tijd komt, kunnen zij het geen moment uitstellen en zij kunnen het niet bespoedigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-62
16/An-Nahl-62: En zij kennen aan Allah toe waar zij zelf een afschuw van hebben en hun tongen beschrijven de leugen dat er voor hen het mooiste is. Het is zeker dat er voor hen de Hel is en dat zij zich (er naar toe) haasten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-63
16/An-Nahl-63: Bij Allah, voorzeker, Wij zonden (Profeten) naar de gemeenschappen vóóoor jou (O Moehammad), maar de Satan deed hun werken schoon schijnen. En hij is op deze wereld hun beschermer. En voor hen is er een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 16/An-Nahl-64
16/An-Nahl-64: En Wij hebben aan jou (O Moehammad) het Boek slechts doen neerdalen om hen duidelijk te maken waarin zij verschillen en als Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat gelooft.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: