An-Nahl 7-14, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-268)

An-Nahl: 16/An-Nahl-7, 16/An-Nahl-8, 16/An-Nahl-9, 16/An-Nahl-10, 16/An-Nahl-11, 16/An-Nahl-12, 16/An-Nahl-13, 16/An-Nahl-14, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-268, An-Nahl 7-14
direction_left
direction_right
Luister Koran: 16/An-Nahl-7
16/An-Nahl-7: En Zij dragen lasten voor jullie naar landen die jullie niet zonder moeilijkheden voor julliezelf konden bereiken. Voorwaar, jullie Heer is zeker Meest Genadig, Meest Barmhartig. THIS TEXT HAS BEEN AUTOMATICALLY GENERATED (OCR) AND REQUIRES FIXING/CHECKING. USE THE CTRL+(Right/Left Arrow) KEYS TO MOVE ALONG THE WORDS AND CHECK WITH THE LEFT SIDE. PLEASE DELETE *THIS* NOTE IF YOU ARE READY TO CHECK AND APPROVE.
Luister Koran: 16/An-Nahl-8
16/An-Nahl-8: En het paard, de muilezel en de ezel, zodatiullie erop kunnen rijden en (zij zijin) als een sieraad. En Hij schept wat jullie niet weten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-9
16/An-Nahl-9: En het is aan Allah om de rechte Weg te tonen en er zijn er die (ervan) afwijken. En als Hij het had gewild, had Hij zeker jullie allen gelei&
Luister Koran: 16/An-Nahl-10
16/An-Nahl-10: Hij is Degene Die water uit de hemel doet neerdalen, waarvan een deel voor jullie om te drinken is, en een deel voor de gewassen waaropjullie (vee) weiden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-11
16/An-Nahl-11: Hij brengt er voorjuitie het graan en de olijfbomen en de palmbomen en de druivenstruiken mee voort en alle vruchten. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt
Luister Koran: 16/An-Nahl-12
16/An-Nahl-12: En Hij maakte voor jullie de nacht en de dag en de zon en de maan dienstbaar. En de sterren zijn dienstbaar, met Zijn vwlof Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt
Luister Koran: 16/An-Nahl-13
16/An-Nahl-13: En (ook in) wat Hij voor jullie maakte op aarde, verschillend van soort Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een veik dat zich laat vermanen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-14
16/An-Nahl-14: En Hij is Degene Die de zee diemtbau heeft getnaakt, opdat jullie uit haar vers vlees kunnen eten. en jullie halen sieraden uit haar die jullie dragen, en jullie zien de schepen op haar varen. En opdat jullie Zijn gunst zoeken en hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: