An-Nahl 15-26, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-269)

An-Nahl: 16/An-Nahl-15, 16/An-Nahl-16, 16/An-Nahl-17, 16/An-Nahl-18, 16/An-Nahl-19, 16/An-Nahl-20, 16/An-Nahl-21, 16/An-Nahl-22, 16/An-Nahl-23, 16/An-Nahl-24, 16/An-Nahl-25, 16/An-Nahl-26, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-269, An-Nahl 15-26
direction_left
direction_right
Luister Koran: 16/An-Nahl-15
16/An-Nahl-15: En Hij bracht op de aarde gebergten aan zodat jullie niet met haar beven, en rivieren en wegen. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-16
16/An-Nahl-16: En (Hij maakte) kerunerken, en door de sterren laten zij zich de weg wijzen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-17
16/An-Nahl-17: Is Degene Die schept dan gelijk aan degene die niet schept? Zullen juilie je niet laten vemenen?
Luister Koran: 16/An-Nahl-18
16/An-Nahl-18: En als jullie de gunsten van Allah (zouden wiilen) optellen kunnen jullie ze niet opsommen. Voorwaar, Allah is zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-19
16/An-Nahl-19: En Allah weet wat jullie verbergen en wat jullie tonen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-20
16/An-Nahl-20: En degenen die zij naast Allah aanroepen scheppen niets, maar zij zijn (zelf) geschapen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-21
16/An-Nahl-21: Doden en zijn zij zonder te leven. En zij weten niet wanneer zij worden opgewekt
Luister Koran: 16/An-Nahl-22
16/An-Nahl-22: Jullie god is één God. Wat betreft degenen die niet in het Hiernamaals Ooyen: hun harten zijn verderfelijk en zij zijn hoogmoedigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-23
16/An-Nahl-23: Zonder twijfel weet Allah wat zij verbergen en wat zij tonen. Voorwaar, Hij houdt niet van de hoogmoedigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-24
16/An-Nahl-24: En wanneer ken wordt gezegd: "Wat heeft jullie Heer doen neerdalen?" zeggen zij: "Fabels van de vroegeren!"
Luister Koran: 16/An-Nahl-25
16/An-Nahl-25: Zodat zij op de Dag der Opstanding hun volledige lasten dragen en (ook een gedeelte) van de lasten van degenen zonder kennis die zij deden dwalen. Weet: slecht is het wat zij dragen!
Luister Koran: 16/An-Nahl-26
16/An-Nahl-26: Waarlijk, degenen vôôr hen beraamden ook (tegen Allah), maar Allah greep hun bouwwerken bij de fundamenten en daarop viel het dak boven op hen neer. En de bestraffing trof hen van waar zij niet beseften.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: