Al-Hijr 32-51, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-264)

Al-Hijr: 15/Al-Hijr-32, 15/Al-Hijr-33, 15/Al-Hijr-34, 15/Al-Hijr-35, 15/Al-Hijr-36, 15/Al-Hijr-37, 15/Al-Hijr-38, 15/Al-Hijr-39, 15/Al-Hijr-40, 15/Al-Hijr-41, 15/Al-Hijr-42, 15/Al-Hijr-43, 15/Al-Hijr-44, 15/Al-Hijr-45, 15/Al-Hijr-46, 15/Al-Hijr-47, 15/Al-Hijr-48, 15/Al-Hijr-49, 15/Al-Hijr-50, 15/Al-Hijr-51, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-264, Al-Hijr 32-51
direction_left
direction_right
Luister Koran: 15/Al-Hijr-32
15/Al-Hijr-32: Hij (Allah) zei: "O Iblis, wat is er met jou dat jij niet bij de knielenden behoort?"
Luister Koran: 15/Al-Hijr-33
15/Al-Hijr-33: Hij (Iblis) zei: "Ik zal niet knielen voor een mens die U heeft geschapen uit klei, uit zwarte slijk gevormd."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-34
15/Al-Hijr-34: Hij (Allah) zei: "Ga eruit (het Paradijs), voor- waar, jij bent een vervloekte!
Luister Koran: 15/Al-Hijr-35
15/Al-Hijr-35: En voorwaar, de vervloeking rust op jou tot aan de Dag des Oordeels."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-36
15/Al-Hijr-36: Hij (Iblis) zei: "Mijn Heer, schenk mij dan uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-37
15/Al-Hijr-37: Hij (Allah) zei: "Voorwaar, jij behoort tot degenen die uitdel kregen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-38
15/Al-Hijr-38: Tot de Dag van het vastgestelde tijdstip."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-39
15/Al-Hijr-39: Hij (Iblis) zei. "Mijn Heer, omdat U mij heeft doen dwalen, zal ik voor ben (hun slechte daden) zeker schoonschijnend maken op de aarde, en ik zal hen zeker allen doen dwalen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-40
15/Al-Hijr-40: Behalve Uw dienaren, onder hen die oprecht zijn."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-41
15/Al-Hijr-41: Hij (Allah) zei: "Dit is een recht Pad, op Mij rust (het waken erover).
Luister Koran: 15/Al-Hijr-42
15/Al-Hijr-42: Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren, behalve (over) degene die jou volgt van de dwalenden."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-43
15/Al-Hijr-43: En voorwaar, de Het is aan hen allen zeker toegezegd.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-44
15/Al-Hijr-44: Zij heeft zeven poorten. Aan iedere poort is een deel van hen toegewezen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-45
15/Al-Hijr-45: Voorwaar, de Moettaqoen zullen in de Tuinen (het Paradijs) en bij bronnen vertoeven.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-46
15/Al-Hijr-46: (Tegen hen wordt gezegd:) "Treedt deze binnen in vrede en veiligheid."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-47
15/Al-Hijr-47: En Wij nemen weg wat er in hun harten aan wrok is, (zij zijn daarin) als broeders, op rustbanken zitten zij tegenover elkaar.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-48
15/Al-Hijr-48: Daarin raakt hen geen vermoeidheid en zij worden daaruit niet verdreven.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-49
15/Al-Hijr-49: Bericht mijn dienaren (O Moehammad:) "Voorwaar, ik ben de Vergevensgezinde, de meest Barmhartige.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-50
15/Al-Hijr-50: En dat Mijn bestraffing een pijnlijke bestraffing is."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-51
15/Al-Hijr-51: En bericht hun over de gasten van Ibrâhîm.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: