Al-Hijr 52-70, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-265)

Al-Hijr: 15/Al-Hijr-52, 15/Al-Hijr-53, 15/Al-Hijr-54, 15/Al-Hijr-55, 15/Al-Hijr-56, 15/Al-Hijr-57, 15/Al-Hijr-58, 15/Al-Hijr-59, 15/Al-Hijr-60, 15/Al-Hijr-61, 15/Al-Hijr-62, 15/Al-Hijr-63, 15/Al-Hijr-64, 15/Al-Hijr-65, 15/Al-Hijr-66, 15/Al-Hijr-67, 15/Al-Hijr-68, 15/Al-Hijr-69, 15/Al-Hijr-70, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-265, Al-Hijr 52-70
direction_left
direction_right
Luister Koran: 15/Al-Hijr-52
15/Al-Hijr-52: Toen zij bij hem binnenkwamen, zeiden zij: "Salam." (Vrede) Ibrâhîm zei: "Voorwaar, wij zijn bang voor jullie."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-53
15/Al-Hijr-53: Zij zeiden: "Wees niet bang. Voorwaar, wij geven jou een verheugende tijding over (de geboorte van) een jongen, die kennis bezit."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-54
15/Al-Hijr-54: Hij (Ibrâhîm) zei: "Geven jullie mij een verheugende tijding, terwijl de ouderdom mij heeft bereikt? Waarover geven jullie mij dan een verheugende tijding?"
Luister Koran: 15/Al-Hijr-55
15/Al-Hijr-55: Zij zeiden: "Wij hebben jou in waarheid een verheugende tijding gegeven, behoor daarom niet tot de wanhopigen."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-56
15/Al-Hijr-56: Hij (Ibrâhîm) zei: "Niemand wanhoopt aan de Barmhartigheid van zijn Heer dan de dwalenden."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-57
15/Al-Hijr-57: Hij (Ibrâhîm) zei: "Wat is jullie zaak, O, gezanten?"
Luister Koran: 15/Al-Hijr-58
15/Al-Hijr-58: Zij (de Engelen) zeiden: "Voorwaar, wij zijn gezonden tot een misdadig volk.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-59
15/Al-Hijr-59: Uitgezonderd de volgelingen van Loeth. Voorwaar, wij zullen hen (in opdracht van Allah) zeker allen redden.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-60
15/Al-Hijr-60: Behalve zijn vrouw, wij hebben besloten dat zij tot de achterblijversi zal behoren."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-61
15/Al-Hijr-61: En toen de gezanten tot de volgelingen van Loeth kwamen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-62
15/Al-Hijr-62: Hij (Loeth) zei: "Jullie zijn een onbekend volk."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-63
15/Al-Hijr-63: De gezanten (de Engelen) zeiden: "Eigenlijk zijn wij tot jou gekomen, met dat waarover zij plachten te twijfelen (de bestraffing).
Luister Koran: 15/Al-Hijr-64
15/Al-Hijr-64: En wij zijn tot jou gekomen met de Waarheid. En voorwaar, wij zijn zeker waarachtigen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-65
15/Al-Hijr-65: Dus vertrek daarom met jouw familie in het laatste gedeelte van de nacht. En volg achter hen (jouw familie) en laat niemand van jullie omkijken en vervolg (de reis) zoals jullie bevolen is."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-66
15/Al-Hijr-66: En Wij openbaarden aan hem (Loeth) die zaak: dat zij in de ochtend zullen worden uitgeroeid.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-67
15/Al-Hijr-67: En de bewoners van de stad (Sodom) verheugden zich.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-68
15/Al-Hijr-68: Hij (Loeth) zei: "Voorwaar, dit zijn mijn gasten; maakt mij dus niet te schande.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-69
15/Al-Hijr-69: En vreest Allah en vernedert mij niet."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-70
15/Al-Hijr-70: Zij zeiden: "Hebben wij jou niet verboden (over ons te praten) tegen de mensen?"
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: