An-Nahl 111-118, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-280)

An-Nahl: 16/An-Nahl-111, 16/An-Nahl-112, 16/An-Nahl-113, 16/An-Nahl-114, 16/An-Nahl-115, 16/An-Nahl-116, 16/An-Nahl-117, 16/An-Nahl-118, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-280, An-Nahl 111-118
direction_left
direction_right
Luister Koran: 16/An-Nahl-111
16/An-Nahl-111: Op die Dag zal iedere ziel voor zichzelf pleiten en zal iedere ziet voor wat hij verrichtte volledig beloond worden en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-112
16/An-Nahl-112: En Allah geeft een voorbeeld: een veilige en rustige stad had haar voorzieningen overvloedig van iedere plaats gekregen en was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah. Allah deed haar honger en angst proeven wegens wat zij plachten te bedrijven.
Luister Koran: 16/An-Nahl-113
16/An-Nahl-113: En voorzeker, er kwam m Boodschapper vanuit hun midden tot hen, maar zij loochenden hem waarop de bestraffing hen trof, en zij waren onrechtvaardigen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-114
16/An-Nahl-114: Eet dus van het toegestane en het goede waar Allah jullie mee voorzien heeft en weest dankbaar voor de gunsten van Allah, als jullie alleen Hem aanbidden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-115
16/An-Nahl-115: Voorwaar, Hij heeft jullie het kadaver en het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders dan (de Nam van) Allah afgeroepen is verboden. En wie ertoe genoodzaakt is, zonder begeerte en zonder overdrijving: voorwaar, Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 16/An-Nahl-116
16/An-Nahl-116: En zegt niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: "Dit is toegestaan en dat is verboden," om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-117
16/An-Nahl-117: (Dat is) een kleine genieting en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 16/An-Nahl-118
16/An-Nahl-118: En de Joden verboden Wij wat Wij jou vroeger verhaalden. Wij deden hen geen onrecht aan maar zij waren onrechtvaardig voor zichzelf.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: