An-Nahl 88-93, de Heilige Koran (Djuz'-14, Pagina-277)

An-Nahl: 16/An-Nahl-88, 16/An-Nahl-89, 16/An-Nahl-90, 16/An-Nahl-91, 16/An-Nahl-92, 16/An-Nahl-93, de Heilige Koran, Djuz'-14, Pagina-277, An-Nahl 88-93
direction_left
direction_right
Luister Koran: 16/An-Nahl-88
16/An-Nahl-88: (Zij zijn) degenen die ongelovig waren en (mensen) van de Weg van Allah afhielden. Wij zullen bestraffing op bestraffing stapelen vanwege wat zij am verderf zaaiden.
Luister Koran: 16/An-Nahl-89
16/An-Nahl-89: En op die dag zullen Wij uit het midden van iedere gemeenschap een getuige doen opstaan en Wij zullen jou als getuige nemen tegen deze (gemeenschap van jou). En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de Moslims.
Luister Koran: 16/An-Nahl-90
16/An-Nahl-90: Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-91
16/An-Nahl-91: En komt het verbond met Allah na wanneer jullie je verbonden hebben, en breekt niet jullie eden nadat jullie ze bevestigd hebben. En waarlijk, jullie hebben Allah als Getuige genomen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat jullie doen.
Luister Koran: 16/An-Nahl-92
16/An-Nahl-92: En weest niet als zij die haar garen weer op- splitst nadat zij het stevig gesponnen had, Mlie eden als een list tussen jullie gebruikend, omdat één gemeenschap talrijker is dan een (andere) gemeenschap. Voorwaar, Allah beproeft jullie er slechts mee. En Hij zal jullie op de Dag der Opstanding duidelijk maken waar jullie over plachten te redetwisten.
Luister Koran: 16/An-Nahl-93
16/An-Nahl-93: En als Allah het gewild had, had Hij jullie zeker (als behorend) tot één godsdienst gemaakt. Maar Hij doet dwalen wie Hij wil en Hij leidt wie Hij wil. En jullie zullen zeker ondervraagd worden over wat jullie plachten te doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: