Al-Mulk 1-12, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-562)

Al-Mulk: 67/Al-Mulk-1, 67/Al-Mulk-2, 67/Al-Mulk-3, 67/Al-Mulk-4, 67/Al-Mulk-5, 67/Al-Mulk-6, 67/Al-Mulk-7, 67/Al-Mulk-8, 67/Al-Mulk-9, 67/Al-Mulk-10, 67/Al-Mulk-11, 67/Al-Mulk-12, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-562, Al-Mulk 1-12
direction_left
direction_right

Al-Mulk

Luister Koran: 67/Al-Mulk-1
67/Al-Mulk-1: Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-2
67/Al-Mulk-2: Degenen Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-3
67/Al-Mulk-3: Degene Die de hemel in lagen heeft geschapen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking?
Luister Koran: 67/Al-Mulk-4
67/Al-Mulk-4: Kijk dan nog eens twee maal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-5
67/Al-Mulk-5: En voorzeker, Wij hebben de nabije hemel met lampen (sterren) gesierd en Wij maakten die om er de Satans mee te stenigen. En Wij hebben voor hen de bestraffing van Sa'îr (de Hel) bereid.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-6
67/Al-Mulk-6: En voor degenen die niet in hun Heer geloven, is er de bestraffing van de Hel. En dat is de slechtste plaats van bestemming!
Luister Koran: 67/Al-Mulk-7
67/Al-Mulk-7: En wanneer zij daarin geworpen worden, dan horen zij een afschrikwekkend gebrul ervan, terwijl zij (de Hel) raast.
Luister Koran: 67/Al-Mulk-8
67/Al-Mulk-8: Haast barst zij van woede. Telkens wanneer een groep erin wordt geworpen, vragen de wakers ervan hen: "Is er geen waarschuwer tot jullie gekomen?"
Luister Koran: 67/Al-Mulk-9
67/Al-Mulk-9: Zij zeggen: "Welzeker, er is waarlijk een waarschuwer tot ons gekomen, maar toen loochenden wij. En wij zeiden: "Allah heeft niets neergezonden, jullie verkeren slechts in grote dwaling."
Luister Koran: 67/Al-Mulk-10
67/Al-Mulk-10: Zij zeiden: "Als wij (het) konden horen of begrijpen, dan zouden wij niet tot de bewoners van Sa'îr (de Hel) behoren!"
Luister Koran: 67/Al-Mulk-11
67/Al-Mulk-11: Zij bekennen dan hun zonden. Daarom, ten onder gaan de bewoners van Sa'îr (de Hel)!
Luister Koran: 67/Al-Mulk-12
67/Al-Mulk-12: Voorwaar, voor degenen die hun Heer in het verborgene vrezen, voor hen is er vergeving en een grote beloning.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: