Nuh 11-28, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-571)

Nuh: 71/Nuh-11, 71/Nuh-12, 71/Nuh-13, 71/Nuh-14, 71/Nuh-15, 71/Nuh-16, 71/Nuh-17, 71/Nuh-18, 71/Nuh-19, 71/Nuh-20, 71/Nuh-21, 71/Nuh-22, 71/Nuh-23, 71/Nuh-24, 71/Nuh-25, 71/Nuh-26, 71/Nuh-27, 71/Nuh-28, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-571, Nuh 11-28
direction_left
direction_right
Luister Koran: 71/Nuh-11
71/Nuh-11: Hij zal dan overvloedige regens uit de hemel over jullie neerzenden.
Luister Koran: 71/Nuh-12
71/Nuh-12: En jullie bezittingen en kinderen vermeerderen en Hij zal jullie tuinen schenken en Hij zal jullie rivieren schenken.
Luister Koran: 71/Nuh-13
71/Nuh-13: Wat is er met jullie, dat jullie de Grootheid van Allah niet vrezen?
Luister Koran: 71/Nuh-14
71/Nuh-14: Terwijl Hij jullie waarlijk in fasen heeft geschapen?
Luister Koran: 71/Nuh-15
71/Nuh-15: Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen in lagen heeft geschapen?
Luister Koran: 71/Nuh-16
71/Nuh-16: En Hij heeft daarin de maan geplaatst als een licht en de zon als een lamp.
Luister Koran: 71/Nuh-17
71/Nuh-17: En Allah heeft jullie als schepselen voortgebracht uit de aarde.
Luister Koran: 71/Nuh-18
71/Nuh-18: Daarna keert Hij jullie in haar terug en brengt Hij jullie weer tevoorschijn.
Luister Koran: 71/Nuh-19
71/Nuh-19: En Allah heeft voor jullie de aarde als een tapijt uitgespreid.
Luister Koran: 71/Nuh-20
71/Nuh-20: Opdat jullie haar over brede wegen bereizen."
Luister Koran: 71/Nuh-21
71/Nuh-21: Nôeh zei: "Mijn Heer, zij gehoorzamen mij niet, en zij volgen degene wiens bezit en kinderen voor hen slechts verlies vermeerdert.
Luister Koran: 71/Nuh-22
71/Nuh-22: En zij beraamden een grote list.
Luister Koran: 71/Nuh-23
71/Nuh-23: En zij zeiden: "Verlaat jullie goden niet en verlaat Wadd niet, en niet Soewâ'a, en niet Yaghôets en Ya'ôeq en Nasr."
Luister Koran: 71/Nuh-24
71/Nuh-24: En waarlijk, zij deden velen dwalen. En (O Allah) doe voor de onrechtplegers slechts de dwaling toenemen."
Luister Koran: 71/Nuh-25
71/Nuh-25: Vanwege hun zonden werden zij verdronken en daarna in de Hel gevoerd. En zij vonden buiten Allah om voor zich geen helpers.
Luister Koran: 71/Nuh-26
71/Nuh-26: En Nôeh zei: "Mijn Heer, laat op de aarde geen enkele ongelovige in leven.
Luister Koran: 71/Nuh-27
71/Nuh-27: Voorwaar, als U hen (in leven) laat, zullen zij Uw dienaren doen dwalen en zij brengen niets voort dan losbandige ongelovigen.
Luister Koran: 71/Nuh-28
71/Nuh-28: Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en wie mijn huis binnentreedt als gelovige, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En doe voor de onrechtplegers slechts de vernietiging toenemen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: