de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-577), Al-Muddaththir 48-56, Al-Qiyamah 1-19

Al-Muddaththir: 74/Al-Muddaththir-48, 74/Al-Muddaththir-49, 74/Al-Muddaththir-50, 74/Al-Muddaththir-51, 74/Al-Muddaththir-52, 74/Al-Muddaththir-53, 74/Al-Muddaththir-54, 74/Al-Muddaththir-55, 74/Al-Muddaththir-56, Al-Qiyamah: 75/Al-Qiyamah-1, 75/Al-Qiyamah-2, 75/Al-Qiyamah-3, 75/Al-Qiyamah-4, 75/Al-Qiyamah-5, 75/Al-Qiyamah-6, 75/Al-Qiyamah-7, 75/Al-Qiyamah-8, 75/Al-Qiyamah-9, 75/Al-Qiyamah-10, 75/Al-Qiyamah-11, 75/Al-Qiyamah-12, 75/Al-Qiyamah-13, 75/Al-Qiyamah-14, 75/Al-Qiyamah-15, 75/Al-Qiyamah-16, 75/Al-Qiyamah-17, 75/Al-Qiyamah-18, 75/Al-Qiyamah-19, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-577, Al-Muddaththir 48-56, Al-Qiyamah 1-19
direction_left
direction_right
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-48
74/Al-Muddaththir-48: De voorspraak van de voorsprekers baat hen niet.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-49
74/Al-Muddaththir-49: Wat is er met hen dat zij zich van de Vermaning afwenden?
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-50
74/Al-Muddaththir-50: Alsof zij opgeschrikte ezels zijn.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-51
74/Al-Muddaththir-51: Die vluchten voor een leeuw.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-52
74/Al-Muddaththir-52: Toch wil een ieder van hen, dat hun opengespreidde bladen (van een Openbaring) worden gegeven.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-53
74/Al-Muddaththir-53: Nee! Zij vrezen zelfs het Hiernamaals niet.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-54
74/Al-Muddaththir-54: Nee, voorwaar, hij (de Koran) is een Vermaning.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-55
74/Al-Muddaththir-55: Wie wil trekt er lering uit.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-56
74/Al-Muddaththir-56: En zij trekken er geen lering uit, behalve als Allah het wil. Hij is het Die vrees toekomt en Hij is het Die het toekomt om te vergeven.

Al-Qiyamah

Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-1
75/Al-Qiyamah-1: Ik zweer bij de Dag der Opstanding.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-2
75/Al-Qiyamah-2: En Ik zweer bij de (zichzelf) verwijtende ziel.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-3
75/Al-Qiyamah-3: Denkt de mens dat Wij Zijn botten nooit zullen bijeenbrengen?
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-4
75/Al-Qiyamah-4: Welzeker, Wij zijn in staat om zelfs zijn vingertoppen (opnieuw) volmaakt te vormen.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-5
75/Al-Qiyamah-5: De mens wil zelfs in zondigheid voortleven.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-6
75/Al-Qiyamah-6: Hij vraagt: "Wanneer is de Dag der Opstanding?"
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-7
75/Al-Qiyamah-7: Wanneer dan de ogen zich opensperren.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-8
75/Al-Qiyamah-8: En de maan duister wordt.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-9
75/Al-Qiyamah-9: En de zon en de maan bijeengebracht worden.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-10
75/Al-Qiyamah-10: Die Dag zal de mens zeggen: "Waar is het toevluchtsoord?"
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-11
75/Al-Qiyamah-11: Nee! Er is geen toevluchtsoord.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-12
75/Al-Qiyamah-12: Bij jouw Heer is die Dag de eindbestemming.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-13
75/Al-Qiyamah-13: De mens zal die Dag worden medegedeeld wat hij heeft voortgebracht en wat hij heeft nagelaten.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-14
75/Al-Qiyamah-14: Hij zal zelfs tegen zichzelf getuigen.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-15
75/Al-Qiyamah-15: Ook al biedt hij zijn verontschuldigingen aan.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-16
75/Al-Qiyamah-16: (Allah zegt tot de Profeet:) "Beweeg jouw tong er niet mee (de Koran), om er haast mee te maken.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-17
75/Al-Qiyamah-17: Voorwaar, het is aan Ons hem te doen bewaren en hem voor te doen dragen.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-18
75/Al-Qiyamah-18: Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen, volg dan zijn voordracht.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-19
75/Al-Qiyamah-19: Daarna is aan Ons de uitleg ervan."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: