Al-Muddaththir 18-47, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-576)

Al-Muddaththir: 74/Al-Muddaththir-18, 74/Al-Muddaththir-19, 74/Al-Muddaththir-20, 74/Al-Muddaththir-21, 74/Al-Muddaththir-22, 74/Al-Muddaththir-23, 74/Al-Muddaththir-24, 74/Al-Muddaththir-25, 74/Al-Muddaththir-26, 74/Al-Muddaththir-27, 74/Al-Muddaththir-28, 74/Al-Muddaththir-29, 74/Al-Muddaththir-30, 74/Al-Muddaththir-31, 74/Al-Muddaththir-32, 74/Al-Muddaththir-33, 74/Al-Muddaththir-34, 74/Al-Muddaththir-35, 74/Al-Muddaththir-36, 74/Al-Muddaththir-37, 74/Al-Muddaththir-38, 74/Al-Muddaththir-39, 74/Al-Muddaththir-40, 74/Al-Muddaththir-41, 74/Al-Muddaththir-42, 74/Al-Muddaththir-43, 74/Al-Muddaththir-44, 74/Al-Muddaththir-45, 74/Al-Muddaththir-46, 74/Al-Muddaththir-47, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-576, Al-Muddaththir 18-47
direction_left
direction_right
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-18
74/Al-Muddaththir-18: Voorwaar, hij dacht na en nam een besluit.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-19
74/Al-Muddaththir-19: Verdoemd is hij daarom. Hoe vreemd was zijn besluit!
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-20
74/Al-Muddaththir-20: Nogmaals, verdoemd is hij! Hoe vreemd was zijn besluit!
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-21
74/Al-Muddaththir-21: Toen dacht hij weer na.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-22
74/Al-Muddaththir-22: Daarna fronste hij en keek somber.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-23
74/Al-Muddaththir-23: Vervolgens keerde hij zijn rug toe en was hoogmoedig.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-24
74/Al-Muddaththir-24: En hij zei: "Deze (Koran) is slechts overgedragen tovenarij.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-25
74/Al-Muddaththir-25: Dit is slechts het woord van een mens."
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-26
74/Al-Muddaththir-26: Ik zal hem doen braden in Saqar (de Hel).
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-27
74/Al-Muddaththir-27: En wat doet jou weten wat Saqar is?
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-28
74/Al-Muddaththir-28: Zij (de Hel) laat niet achter en zij laat niet met rust.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-29
74/Al-Muddaththir-29: Zij verschroeit (de huid) van de mens.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-30
74/Al-Muddaththir-30: Over haar waken negentien (Engelen).
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-31
74/Al-Muddaththir-31: En Wij hebben geen anderen dan Engelen aangesteld als wachters van de Hel. En Wij hebben hun aantal slechts vastgesteld als een beproeving voor degenen die niet geloven en opdat degenen aan wie de Schrift gegeven is overtuigd zullen zijn. En opdat degenen die geloven zullen toenemen in geloof, en opdat degenen aan wie de Schrift is gegeven en de gelovigen niet zullen twijfelen. En opdat degenen in wier harten een ziekte is en de ongelovigen zullen zeggen: "Wat wil Allah met dit voorbeeld zeggen?" Zo laat Allah dwalen wie Hij wil, en leidt Hij wie Hij wil. En niemand kent de troepenmacht van jouw Heer dan Hij. En dit is niets anders dan een Vermaning voor de mensheid.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-32
74/Al-Muddaththir-32: Nee, bij de maan!
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-33
74/Al-Muddaththir-33: En de nacht wanneer hij terugkeert.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-34
74/Al-Muddaththir-34: En de dageraad wanneer hij gloort.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-35
74/Al-Muddaththir-35: Voorwaar, zij (de Hel) is zeker een van de grootste verschrikkingen.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-36
74/Al-Muddaththir-36: (Zij is er) als een waarschuwing voor de mensheid.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-37
74/Al-Muddaththir-37: Voor degenen onder hen die voort willen gaan (door goede daden te verrichten) of achter willen blijven (door slechte daden te verrichten).
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-38
74/Al-Muddaththir-38: Iedere ziel is een borg voor wat zij heeft verricht.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-39
74/Al-Muddaththir-39: Behalve de mensen van de rechterzijde.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-40
74/Al-Muddaththir-40: In Tuinen (het Paradijs) vragen zij elkaar.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-41
74/Al-Muddaththir-41: Over de misdadigers.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-42
74/Al-Muddaththir-42: (Zij zeggen:) "Wat heeft hen naar Saqar (de Hel) gevoerd?"
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-43
74/Al-Muddaththir-43: Zij zeiden: "Wij behoorden niet tot degenen die de shalât verrichten.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-44
74/Al-Muddaththir-44: En wij voedden de armen niet.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-45
74/Al-Muddaththir-45: En wij plachten ijdele gesprekken te voeren met degenen die ijdel praatten.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-46
74/Al-Muddaththir-46: En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen.
Luister Koran: 74/Al-Muddaththir-47
74/Al-Muddaththir-47: Tot het zekere (de dood) tot ons kwam."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: