Al-Insan, Soera De Mensheid (Koran: Soera-76-Al-Insan)

76/Al-Insan-1: Hal ata AAala al-insani heenun mina alddahri lam yakun shay-an mathkooran, 76/Al-Insan-2: Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtaleehi fajaAAalnahu sameeAAan baseeran, 76/Al-Insan-3: Inna hadaynahu alssabeela imma shakiran wa-imma kafooran
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Insan, Soera De Mensheid (Koran: Soera-76-Al-Insan)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 76/Al-Insan-1
76/Al-Insan-1: Voorzeker, er is voor de mens een periode geweest waarin hij in niets gedenkwaardig was.
Luister Koran: 76/Al-Insan-2
76/Al-Insan-2: Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel om hem te beproeven. Daarop gaven Wij hem het gehoor en gezichtsvermogen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-3
76/Al-Insan-3: Voorwaar, Wij wezen hem de Weg: wordt hij dankbaar of wordt hij ondankbaar?
Luister Koran: 76/Al-Insan-4
76/Al-Insan-4: Voorwaar, voor de ongelovigen hebben Wij kettingen, en ketens en Sa'îr (de Hel) bereid.
Luister Koran: 76/Al-Insan-5
76/Al-Insan-5: Voorwaar, de deugdzamen zullen drinken uit een beker waarvan de mengdrank van Kâfôer (kamfer) is.
Luister Koran: 76/Al-Insan-6
76/Al-Insan-6: Een bron waarvan de dienaren van Allah drinken. Zij laten deze overvloedig stromen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-7
76/Al-Insan-7: Zij vervulden hun geloften. En zij vreesden een Dag waarvan het kwaad verschrikkelijk is.
Luister Koran: 76/Al-Insan-8
76/Al-Insan-8: En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene.
Luister Koran: 76/Al-Insan-9
76/Al-Insan-9: (Zij zeiden:) "Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank.
Luister Koran: 76/Al-Insan-10
76/Al-Insan-10: Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, huiveringwekkende Dag."
Luister Koran: 76/Al-Insan-11
76/Al-Insan-11: Allah zal hen op die Dag beschermen voor het kwaad en hen glans en blijdschap schenken.
Luister Koran: 76/Al-Insan-12
76/Al-Insan-12: En Hij zal hen vanwege hun geduldige volharding belonen met het Paradijs en met zijde.
Luister Koran: 76/Al-Insan-13
76/Al-Insan-13: Leunend zitten zij daarin op rustbanken. Zij vinden daarin geen zon en geen kou.
Luister Koran: 76/Al-Insan-14
76/Al-Insan-14: En haar schaduwen zijn voor hen dichtbij en haar vruchten zijn vlakbij, makkelijk te plukken.
Luister Koran: 76/Al-Insan-15
76/Al-Insan-15: En onder hen wordt rondgegaan met kruiken van zilver en glazen als van kristal.
Luister Koran: 76/Al-Insan-16
76/Al-Insan-16: Kristalhelder, van zilver gemaakt, die naar wens schenken.
Luister Koran: 76/Al-Insan-17
76/Al-Insan-17: En daarin wordt er voor hen geschonken uit een beker waarvan de mengdrank gember is.
Luister Koran: 76/Al-Insan-18
76/Al-Insan-18: Er bevindt zich daarin een bron die Salsabîl genoemd wordt.
Luister Koran: 76/Al-Insan-19
76/Al-Insan-19: En onder hen wordt rondgegaan door eeuwig jeugdigen. Als jij hen ziet, dan denk jij dat zij verstrooide parels zijn.
Luister Koran: 76/Al-Insan-20
76/Al-Insan-20: En als jij rondkijkt dan zie jij een genieting en een geweldig koninkrijk.
Luister Koran: 76/Al-Insan-21
76/Al-Insan-21: Zij dragen kleren van fijne groene zijde en brokaat en zij zullen gesierd worden met zilveren armbanden. En hun Heer zal hen een pure drank schenken.
Luister Koran: 76/Al-Insan-22
76/Al-Insan-22: (Er wordt gezegd:) "Voorwaar, dat is een beloning voor jullie en jullie daden zijn aanvaard."
Luister Koran: 76/Al-Insan-23
76/Al-Insan-23: Voorwaar, Wij zijn het Die de Koran in fasen tot jou neergezonden hebben.
Luister Koran: 76/Al-Insan-24
76/Al-Insan-24: Wees dan geduldig met de wetten van jouw Heer en volg niet de zondaar of de ongelovige onder hen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-25
76/Al-Insan-25: En gedenk (in jouw shalât) de Naam van jouw Heer, in de ochtend en de avond.
Luister Koran: 76/Al-Insan-26
76/Al-Insan-26: En in een gedeelte van de nacht, en kniel je neer voor Hem en prijs Zijn Glorie tijdens een lang deel van de nacht.
Luister Koran: 76/Al-Insan-27
76/Al-Insan-27: Voorwaar, zij (de ongelovigen) houden van het voorbijgaande en leggen achter hun rug een zware Dag.
Luister Koran: 76/Al-Insan-28
76/Al-Insan-28: Wij hebben hen geschapen en Wij hebben hun gestel stevig gemaakt. En als Wij het gewild hadden, dan zouden Wij hen vervangen door gelijksoortigen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-29
76/Al-Insan-29: Voorwaar, dit is een Vermaning. Wie het dan wil, laat hij een Weg naar zijn Heer nemen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-30
76/Al-Insan-30: En jullie zullen het niet willen, behalve als Allah het wil: voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.
Luister Koran: 76/Al-Insan-31
76/Al-Insan-31: Hij doet in Zijn Barmhartigheid binnengaan wie Hij wil. En Hij heeft een pijnlijke bestraffing bereid voor de onrechtvaardigen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: