Al-Mu'minun 1-17, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-342)

Al-Mu'minun: 23/Al-Mu'minun-1, 23/Al-Mu'minun-2, 23/Al-Mu'minun-3, 23/Al-Mu'minun-4, 23/Al-Mu'minun-5, 23/Al-Mu'minun-6, 23/Al-Mu'minun-7, 23/Al-Mu'minun-8, 23/Al-Mu'minun-9, 23/Al-Mu'minun-10, 23/Al-Mu'minun-11, 23/Al-Mu'minun-12, 23/Al-Mu'minun-13, 23/Al-Mu'minun-14, 23/Al-Mu'minun-15, 23/Al-Mu'minun-16, 23/Al-Mu'minun-17, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-342, Al-Mu'minun 1-17
direction_left
direction_right

Al-Mu'minun

Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-1
23/Al-Mu'minun-1: Waarlijk, de gelovigen slagen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-2
23/Al-Mu'minun-2: Degenen die nederig zijn in hun shalât.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-3
23/Al-Mu'minun-3: En degenen die nutteloos gepraat vemijden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-4
23/Al-Mu'minun-4: En degenen die hun plicht tot zakât nakomen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-5
23/Al-Mu'minun-5: En degenen die hun kuisheid bewaken.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-6
23/Al-Mu'minun-6: Behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-7
23/Al-Mu'minun-7: Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-8
23/Al-Mu'minun-8: En degenen die goed zorgen voor wat hen is toevertrouwd en voor hun beloften.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-9
23/Al-Mu'minun-9: En degenen die hun shalât onderhouden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-10
23/Al-Mu'minun-10: Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-11
23/Al-Mu'minun-11: Degenen die Firdaus (het Paradijs) zullen erven, zij zijn daarin eeuwig levenden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-12
23/Al-Mu'minun-12: En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-13
23/Al-Mu'minun-13: Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-14
23/Al-Mu'minun-14: Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later scheppen Wij een andere schepping. Gezegend is daarom Allah, de Beste der Scheppers.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-15
23/Al-Mu'minun-15: Vervolgens zullen jullie zeker daarna sterven.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-16
23/Al-Mu'minun-16: Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding worden opgewekt.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-17
23/Al-Mu'minun-17: En voorzeker, Wij schiepen boven jullie zeven hemelen en Wij veronachtzamen de schepping niet
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: