Al-Mu'minun 105-118, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-349)

Al-Mu'minun: 23/Al-Mu'minun-105, 23/Al-Mu'minun-106, 23/Al-Mu'minun-107, 23/Al-Mu'minun-108, 23/Al-Mu'minun-109, 23/Al-Mu'minun-110, 23/Al-Mu'minun-111, 23/Al-Mu'minun-112, 23/Al-Mu'minun-113, 23/Al-Mu'minun-114, 23/Al-Mu'minun-115, 23/Al-Mu'minun-116, 23/Al-Mu'minun-117, 23/Al-Mu'minun-118, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-349, Al-Mu'minun 105-118
direction_left
direction_right
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-105
23/Al-Mu'minun-105: Zijn Mijn Verzen dan niet aan jullie voorgedragen? Toen plachten jullie ze te loochenen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-106
23/Al-Mu'minun-106: Zij zelden: "Onze Heer, wij zijn overwonnen door ons ongeluk en wij waren een dwalend volk.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-107
23/Al-Mu'minun-107: Onze Heer, haal ons hieruit! Als wij het herhalen: voorwaar, dan zijn wij onrechtvaardigen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-108
23/Al-Mu'minun-108: Hij zei: "Blijft daarin en lijdt. En spreekt niet tot Mij."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-109
23/Al-Mu'minun-109: Voorwaar, er is een groep onder Mijn dienaren die zegt: "Onze Heer, wij geloofden, vergeef ons daarom en schenk ons Barmhartigheid en U bent de Beste der Bamhartigen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-110
23/Al-Mu'minun-110: Toen maakten jullie hen tot een onderwerp van bespotting, totdat jullie vergaten Mij te gedenken. En jullie plachten ben uit te lachen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-111
23/Al-Mu'minun-111: Voorwaar, Ik gaf hun op die Dag een beloning omdat zij geduldig waren: en voorwaar, zij zijn de winnaars.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-112
23/Al-Mu'minun-112: Hij (Allah) zei: "Hoeveel jaren verbleven jullie op de aarde?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-113
23/Al-Mu'minun-113: Zij zeiden: "Wij verbleven daar een dag of een gedeelte van een dag, vraag het aan de rekenaars."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-114
23/Al-Mu'minun-114: Hij (Allah) zei: "Jullie verbleven er maar kort, als jullie het weten.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-115
23/Al-Mu'minun-115: Dachten jullie dat Wij jullie zo maar geschapen hebben? En dat jullie niet tot Ons terugkeren?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-116
23/Al-Mu'minun-116: Verheven is Allah, de Ware Koning er is geen god dan Hij, Heer van de Edele Troon.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-117
23/Al-Mu'minun-117: En wie een andere god aanroept naast Allah, waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-118
23/Al-Mu'minun-118: En zeg: "Vergeef en begenadig, en U bent de Beste van de Bamhartigen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: