Al-Mu'minun 60-74, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-346)

Al-Mu'minun: 23/Al-Mu'minun-60, 23/Al-Mu'minun-61, 23/Al-Mu'minun-62, 23/Al-Mu'minun-63, 23/Al-Mu'minun-64, 23/Al-Mu'minun-65, 23/Al-Mu'minun-66, 23/Al-Mu'minun-67, 23/Al-Mu'minun-68, 23/Al-Mu'minun-69, 23/Al-Mu'minun-70, 23/Al-Mu'minun-71, 23/Al-Mu'minun-72, 23/Al-Mu'minun-73, 23/Al-Mu'minun-74, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-346, Al-Mu'minun 60-74
direction_left
direction_right
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-60
23/Al-Mu'minun-60: En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-61
23/Al-Mu'minun-61: Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zkj zijn daarbij de eersten.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-62
23/Al-Mu'minun-62: Wij belasten niemand dan volgens zijn vermogen en Wij hebben een boek dat volgens de Waarheid spreekt. En zij worden niet onrechtvaardig behandeld.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-63
23/Al-Mu'minun-63: Maar hun harten verkeren hierover in dwaling. Zij hebben daarnaast (slechte) werken die zij verrichten.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-64
23/Al-Mu'minun-64: Totdat, wanneer Wij degenen onder hen die in weelde leven met de bestraffing treffen; zij (om liulp) schreeuwen.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-65
23/Al-Mu'minun-65: Schreeuw die Dag niet (om hulp): voorwaar, er zal jullie geen hulp van Ons verleend worden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-66
23/Al-Mu'minun-66: Waarlijk, Mijn Verzen zijn al aan jullie voorgedragen, maar jullie keerden je op jullie hielen om.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-67
23/Al-Mu'minun-67: Hoogmoedig tegen over hem (de Koran), kletsend in de nacht: jullie verlieten hem.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-68
23/Al-Mu'minun-68: Denken zij niet na over het Woord (de Koran)? Of is er iets tot hen gekomen dat niet eerder tot hun voorouders gekomen was?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-69
23/Al-Mu'minun-69: Of erkennen zij hun Boodschapper niet? Zodat zij het verwerpen?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-70
23/Al-Mu'minun-70: Of zeggen zij., "Hij (Moehammad) is bezeten." Integendeel, hij kwam tot hm met de Waarheid, maar de meesten van hen haten de Waarheid.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-71
23/Al-Mu'minun-71: Als de Waarheid hun begeerten zou volgen zouden de hemelen en de ard en alles wat er op hen is ten onder gaan. Wij hebben hun echter hun Eer (de Koran) gegeven, maar zij wenden zich van hun Eer af.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-72
23/Al-Mu'minun-72: Of vraag jij (O Moehammad) een beloning van hen? De beloning van jouw Heer is beter, want Hij is de Beste van de Voorzieners,
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-73
23/Al-Mu'minun-73: Voorwaar, jij roept hen op tot een Recht Pad.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-74
23/Al-Mu'minun-74: En voorwaar, degenen die niet geloven in het Hiernamaals zijn zeker van het Rechte Pad afgeweken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: