ал-Муаминун 60-74, Свещеният Коран (Джуз'-18, страница-346)

ал-Муаминун: 23/ал-Муаминун-60, 23/ал-Муаминун-61, 23/ал-Муаминун-62, 23/ал-Муаминун-63, 23/ал-Муаминун-64, 23/ал-Муаминун-65, 23/ал-Муаминун-66, 23/ал-Муаминун-67, 23/ал-Муаминун-68, 23/ал-Муаминун-69, 23/ал-Муаминун-70, 23/ал-Муаминун-71, 23/ал-Муаминун-72, 23/ал-Муаминун-73, 23/ал-Муаминун-74, Свещеният Коран, Джуз'-18, страница-346, ал-Муаминун 60-74
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-60
23/ал-Муаминун-60: И те дават, каквото имат да дават. Техните сърца треперят (вълнуват се), защото те са от завърналите се при своя Господ (срещналите Неговия Лик).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-61
23/ал-Муаминун-61: Именно те се надпреварват в добрините, и те са водещите (в добрите дела).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-62
23/ал-Муаминун-62: И на никой, Ние не възлагаме (държим отговорен) отвъд силите му (възможностите му). При Нас има книга (филм за живота), която казва истината и те не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-63
23/ал-Муаминун-63: И не, сърцата им са в неведение (заблуда) за това нещо. И те имат и други деяния, които непременно извършват.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-64
23/ал-Муаминун-64: А когато поемем с мъчение свикналите на разкош сред тях, (тогава) те роптаят!
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-65
23/ал-Муаминун-65: “И не роптайте в този ден! Наистина не ще получите помощ от Нас.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-66
23/ал-Муаминун-66: Бяха ви разяснени (четени) знаменията Ни, тогава вие обърнахте гръб и побягнахте.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-67
23/ал-Муаминун-67: (Вие) бяхте високомерни към тях (знаменията ни) и бяхте празнословци по вечерните събирания.”
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-68
23/ал-Муаминун-68: Нима още не размислиха над Словото (не го разбраха)? Нима при тях дойде нещо, което не бе идвало при предците им?
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-69
23/ал-Муаминун-69: Или не познаха (не приеха) своите пратеници? Тогава, те наистина са отричащи (пратеника) си.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-70
23/ал-Муаминун-70: Или казват, че има лудост у него? Ала не, той им донесе истината, но повечето от тях ненавиждат истината.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-71
23/ал-Муаминун-71: И ако Истината следваше техните страсти, непременно щеше да се появи зло на небесата, и на земята, и на всички, които са по тях. И не, дадохме им тяхното напомняне (за Аллах), но въпреки това се отвръщат от своето напомняне.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-72
23/ал-Муаминун-72: Или искаш разплата от тях? Ала наградата на твоя Господ е най-доброто и Той е Най-добрият от даващите препитание.
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-73
23/ал-Муаминун-73: И наистина, ти ги зовеш към правия път (водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 23/ал-Муаминун-74
23/ал-Муаминун-74: И онези, които не вярват в Сетния ден (в деня на срещата с Лика на Аллах в земния живот) са отклонилите се от пътя (водещ към Аллах).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: