ал-Бакара 253-256, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-42)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-253, 2/ал-Бакара-254, 2/ал-Бакара-255, 2/ал-Бакара-256, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-42, ал-Бакара 253-256
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-253
2/ал-Бакара-253: Сторихме Ние някои от пратениците да са по - достойни от други - на някои Аллах проговори, а въздигна други по степени. И дадохме на Иса (Исус), сина на Мариам, (Мария) ясните знаци, и го подкрепихме със Светия дух. А ако Аллах бе поискал, дошлите след тях нямаше да се убиват помежду си, след като получиха ясните знаци. Ала те се разделиха и едни от тях повярваха, а други от тях не повярваха. Но ако Аллах бе поискал, нямаше да се убиват по между си. Но Аллах прави каквото пожелае.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-254
2/ал-Бакара-254: О, вярващи, раздавайте (в името на Аллах) от онова, което сме ви дали за препитание, преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство, нито застъпничество! Неверниците са угнетителите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-255
2/ал-Бакара-255: Той е Аллах! Няма друг Бог, освен Него, ­Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол обземва и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-256
2/ал-Бакара-256: Няма принуда във вярата (в системата на Аллах). Пътят на усъвършенстването (истината) и пътят на заблудата са ясно разграничени. Който отхвърли сатаните (и техния път) и повярва в Аллах (предпочете пътя, който води към Аллах), той се обвързва с най-здравата връзка (с водител от Него), която не се къса. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: