ал-Бакара 260-264, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-44)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-260, 2/ал-Бакара-261, 2/ал-Бакара-262, 2/ал-Бакара-263, 2/ал-Бакара-264, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-44, ал-Бакара 260-264
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-260
2/ал-Бакара-260: И когато Ибрахим рече: “Господи мой, покажи ми как съживяваш мъртвите!” (Аллах) отвърна: “А нима не вярваш?” (И Ибрахим) : “Да, вярвам! Но за да се успокои сърцето ми.” Рече: “Вземи тогава четири птици и ги събери, после върху всяка планина положи по къс от тях, после ги позови и те ще дойдат при теб с устрем! И знай, че Аллах е Всемогъщ, Премъдър!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-261
2/ал-Бакара-261: Хората, които раздават своите имоти по пътя на Аллах, приличат на зърно, родило седем класа, а във всеки клас ­с по сто зърна. Аллах така дарява комуто пожелае многократно умножени блага. И Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-262
2/ал-Бакара-262: Онези, които раздават своите имоти по пътя на Аллах и после нито натякват, нито обиждат, имат наградата си при своя Господ. И не ще има страх за тях, и те не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-263
2/ал-Бакара-263: Добри думи и прошка са за предпочитане пред милостиня, последвана от обида. Аллах е Прещедър, Всеблаг.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-264
2/ал-Бакара-264: О, вярващи, не проваляйте своята милостиня с натякване и обида, както онзи, който раздава своя имот пред хората за показ и не вярва на Аллах и в Сетния ден! Той прилича на гладка скала с пръст отгоре, но щом над нея се изсипе силен дъжд, оголва я. Така са безсилни за онова, което са придобили. Аллах не напътва към Себе Си невярващите хора.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: