ал-Имран 84-91, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-61)

ал-Имран: 3/ал-Имран-84, 3/ал-Имран-85, 3/ал-Имран-86, 3/ал-Имран-87, 3/ал-Имран-88, 3/ал-Имран-89, 3/ал-Имран-90, 3/ал-Имран-91, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-61, ал-Имран 84-91
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-84
3/ал-Имран-84: Кажи им: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и на родата му, и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. И не правим разлика между никого от тях и на Него (на Аллах) сме отдадени.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-85
3/ал-Имран-85: А който търси друга религия (вяра,) освен Исляма (отдаването на Аллах), тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-86
3/ал-Имран-86: Как ще напъти към Себе си Аллах хора, отричащи, след като са повярвали и засвидетелствали, че Пратеникът е истински, и при тях са дошли ясните знаци? И Аллах не напътва към Себе си хората-угнетители.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-87
3/ал-Имран-87: Възмездието им е, че над тях е проклятието на Аллах и на ангелите, и на всички хора. ­
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-88
3/ал-Имран-88: В него (проклятието) те ще пребивават вечно. Нито ще се облекчи мъчението им, нито ще се забави.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-89
3/ал-Имран-89: Освен на онези, които после се покаят и изчистят (изчистват пороците от душите си). Тогава Аллах наистина е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-90
3/ал-Имран-90: А на онези, които повярваха и после отрекоха, и после неверието им порасна, на тях не ще им бъде прието покаяние. Те са заблудените.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-91
3/ал-Имран-91: От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя. За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: