ал-Бакара 283-286, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-49)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-283, 2/ал-Бакара-284, 2/ал-Бакара-285, 2/ал-Бакара-286, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-49, ал-Бакара 283-286
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-283
2/ал-Бакара-283: И ако сте на път и не намерите писар, нека се вземе залог. А ако взаимно си вярвате, нека онзи, който е получил доверие, да отдаде повереното му, и да се бои да не изгуби милостта на Аллах, неговия Господ! И не потулвайте (това, на което сте свидетели). А който го потули, сърцето му е грешно. Аллах знае най-добре вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-284
2/ал-Бакара-284: На Аллах е онова, което е на небесата и което е на земята. Дали показвате какво е в душите ви, или го скривате, Аллах ще ви подири сметка за него и комуто пожелае - ще прости, и когото пожелае - ще накаже. Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-285
2/ал-Бакара-285: Пратеникът повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите ангели, и Неговите писания, и Неговите пратеници. И рекоха: „Ние не правим разлика между нито един от Неговите пратеници. Чухме и се подчинихме. Опрости ни, Господи наш! Към Теб е завръщането (ще тръгнем към Теб и ще срещнем твоя Лик).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-286
2/ал-Бакара-286: Аллах възлага на всеки само според силите му. За него е онова, което е придобил и против него (е отговорността) за онова, което е придобил. Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили! Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили (със Своята светлина) над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: