ал-Имран 53-61, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-57)

ал-Имран: 3/ал-Имран-53, 3/ал-Имран-54, 3/ал-Имран-55, 3/ал-Имран-56, 3/ал-Имран-57, 3/ал-Имран-58, 3/ал-Имран-59, 3/ал-Имран-60, 3/ал-Имран-61, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-57, ал-Имран 53-61
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-53
3/ал-Имран-53: Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника. Впиши ни редом със свидетелите!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-54
3/ал-Имран-54: И (юдеите) лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. И Аллах е над лукавите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-55
3/ал-Имран-55: Когато Аллах рече: “О, Иса (Исус), Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от неверниците, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Мен ще се завърнете и тогва ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-56
3/ал-Имран-56: А онези, които не повярваха, ще накажа с тежко мъчение и в земния живот и в отвъдния. И не ще има за тях избавители.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-57
3/ал-Имран-57: А на онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах в земния си живот) и вършат праведни дела (изчистват пороците на душата), Той ще им изплати наградите. Аллах не обича угнетителите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-58
3/ал-Имран-58: Това, което ти четем е от знаменията и от Мъдрото напомняне.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-59
3/ал-Имран-59: Примерът с Иса (Исус) пред Аллах е като примера с Адам. Сътвори го Той от пръст, после му рече: “Бъди!” И той стана.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-60
3/ал-Имран-60: Истината е от твоя Господ. Тогава не бъди от съмняващите се!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-61
3/ал-Имран-61: А на онзи, който спори с теб за знанието, което си получил, кажи: “Елате да извикаме (да се съберем на едно място), нашите синове и вашите синове, нашите жени и вашите жени, ние и вие, а после да се помолим и призовем Аллах за проклятие над лъжците!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: