ал-Бакара 265-269, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-45)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-265, 2/ал-Бакара-266, 2/ал-Бакара-267, 2/ал-Бакара-268, 2/ал-Бакара-269, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-45, ал-Бакара 265-269
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-265
2/ал-Бакара-265: А които раздават своите имоти, желаейки благоволението на Аллах и с убеденост в душите си, приличат на градина върху хълм - ­ щом над нея се изсипе силен дъжд, тя дава двойно повече плодове, но дори и да не се изсипе силен дъжд, а само дъждец (й стига). Аллах съзира вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-266
2/ал-Бакара-266: Има ли сред вас един, който да иска да притежава градина с палми и грозде, с течащи сред тях реки, с всякакви плодове, но да го сполети старостта и да има невръстно потомство, а (градината) да я сполети вихър с огън и да я изгори? Така Аллах ви разкрива Своите знамения, за да размислите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-267
2/ал-Бакара-267: О, вярващи, раздавайте (на нуждаещите се) от благата, които сте придобили и от онова, което извадихме за вас от земята! И не възнамерявайте да раздадете от него лошото (евтиното, непотребното), което сами не бихте взели, освен ако не си затворите очите! И знайте, че Аллах е Прещедър, Всеславен!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-268
2/ал-Бакара-268: Сатаната ви заплашва с бедност и ви повелява поквара, а Аллах ви обещава от Себе Си опрощение и благодат. Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-269
2/ал-Бакара-269: Дарява (Аллах) мъдростта комуто пожелае, а който е дарен с мъдростта, е дарен с голямо добро. Но само улулелбаб (притежателите на тайните) го разбират.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: