ал-Имран 46-52, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-56)

ал-Имран: 3/ал-Имран-46, 3/ал-Имран-47, 3/ал-Имран-48, 3/ал-Имран-49, 3/ал-Имран-50, 3/ал-Имран-51, 3/ал-Имран-52, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-56, ал-Имран 46-52
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-46
3/ал-Имран-46: И ще говори на хората още в люлката, и като възмъжее, и ще бъде от праведниците.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-47
3/ал-Имран-47: Рече тя: “Господи мой, как ще имам син, щом мъж не ме е докосвал?” (Аллах рече): “Така! Аллах сътворява каквото пожелае. Щом реши нещо, казва му само: “Бъди!” И то става.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-48
3/ал-Имран-48: И ще го научи Той на книгата и на мъдростта, и на Тората, и на Библията.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-49
3/ал-Имран-49: И ще го стори (Месията) пратеник при синовете на Израил: (Ще им каже така) : “Донесох ви знамение (чудеса) от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамения (доводи) за вас, ако сте наистина вярващи.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-50
3/ал-Имран-50: (И дойдох) да потвърдя (стиховете) от Тората, които са преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено. И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се да не загубите милостта на Аллах, и ми се покорете!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-51
3/ал-Имран-51: Наистина Аллах е и моят Господ и вашият Господ. На Него станете раби! Това е правият път водещ към Аллах.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-52
3/ал-Имран-52: И когато Иса почувства неверие от тях, рече: “Кои са моите помощници (по пътя на Аллах)?” Неговите ученици (апостолите) рекоха: “Ние сме помощниците. Повярвахме в Аллах (пожелахме да Му отдадем духовните си тела в земния живот) и свидетелствай, че сме отдадени на (Аллах)!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: