ал-Имран 71-77, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-59)

ал-Имран: 3/ал-Имран-71, 3/ал-Имран-72, 3/ал-Имран-73, 3/ал-Имран-74, 3/ал-Имран-75, 3/ал-Имран-76, 3/ал-Имран-77, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-59, ал-Имран 71-77
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-71
3/ал-Имран-71: О, хора на Писанието, защо смесвате истината с лъжата и потулвате истината, въпреки че (я) знаете?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-72
3/ал-Имран-72: А една група от хората на Писанието рече (на друга): “През деня приемайте низпосланото на вярващите, а в края (на деня) го отричайте, надявайки се те да се обърнат (от своята вяра)!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-73
3/ал-Имран-73: И (притежателите на Писанието) рекоха: „Доверявайте се само на онзи, който е последвал вашата религия!” Кажи им (о, Мухаммад): “Несъмнено напътствието е достигането до Аллах (достигането на духа на човек до Аллах преди смъртта). Това е да се даде на друг подобно на онова, което бе дадено на вас.” Нима ви оспорват пред вашия Господ. Кажи им: “Благодатта е в Ръцете на Аллах. Дарява я комуто пожелае.” И Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-74
3/ал-Имран-74: Той отличава с милостта Си когото пожелае. И Аллах е Владетелят на великата благодат.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-75
3/ал-Имран-75: Сред хората на Писанието има и такива, на които и съкровище да повериш, ще ти го върнат обратно, но сред тях има и такива, на които и един динар да повериш, не ще ти го върнат, освен ако не висиш над тях постоянно. Това е, защото рекоха: “Нямаме отговорност за неграмотните.” И знаейки изричат лъжа за Аллах.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-76
3/ал-Имран-76: Не (не е така), който изпълни своя обет (към Аллах) и стане боязлив, то Аллах обича притежателите на таква (онези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-77
3/ал-Имран-77: Наистина те са онези, които продават на нищожна цена обета си към Аллах и своите клетви, те нямат дял в отвъдния живот и Аллах не ще им проговори, и не ще ги погледне в Деня на възкресението, и не ще ги пречисти, и за тях ще има болезнено мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: