Al-'Imran 71-77, de Heilige Koran (Djuz'-3, Pagina-59)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-71, 3/Al-'Imran-72, 3/Al-'Imran-73, 3/Al-'Imran-74, 3/Al-'Imran-75, 3/Al-'Imran-76, 3/Al-'Imran-77, de Heilige Koran, Djuz'-3, Pagina-59, Al-'Imran 71-77
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-71
3/Al-'Imran-71: O lieden van de Schrift, waarom vermengen jullie de Waarheid met valsheid en verbergen jullie de Waarheid, terwijl Jullie (het toch) weten?
Luister Koran: 3/Al-'Imran-72
3/Al-'Imran-72: Een groep van de Lieden van de Schrift zei: "(Doe alsof je) gelooft in wat er aan degenen die geloven aan het begin van de dag geopenbaard is, maar gelooft niet aan het einde ervan. Hopelijk zullen zij terugkeren (naar de ongelovigen)."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-73
3/Al-'Imran-73: En gelooft slechts hen die jullie godsdienst volgen, zegt: "Voorwaar, de Lieding is de Leiding van Allah en (gelooft niet) dat er aan iemand hetzelfde is gegeven als aan jullie werd gegeven, of dat Zij tegen jullie bij jullie Heer twisten." Zeg: "Voorwaar, de gunst is van de Hand van Allah, die Hij geeft aan wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-74
3/Al-'Imran-74: Hij kiest voor Zijn Barmhartigheid wie Hij wil en Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-75
3/Al-'Imran-75: En onder de Lieden van de Schrift is er degene die, als jij hem een schat toevertrouwt, jou deze zal teruggeven; en onder hen is er degene die als jij hem een dinar toevertrouwt, deze niet aan jou zal teruggeven, behalve als jij er op aandingt. Dat komt omdat zij zeggen: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor de ongeletterden." En zij vertellen over Allah leugens terwijl zij het weten.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-76
3/Al-'Imran-76: Welzeker, hij die zijn belofte nakomt en (Allah) vreest: voorwaar, Allah houdt van de Moettaqôen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-77
3/Al-'Imran-77: Voorwaar, degenen die hun belofte aan Allah en hun eden voor een geringe prijs verruilden, dat zijn degenen die geen aandeel hebben in het Hiernamaals. En Allah spreekt niet tot hen en beziet hen niet op de Dag der Opstanding. Hij zal lien niet reinigen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: