Al-'Imran 10-15, de Heilige Koran (Djuz'-3, Pagina-51)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-10, 3/Al-'Imran-11, 3/Al-'Imran-12, 3/Al-'Imran-13, 3/Al-'Imran-14, 3/Al-'Imran-15, de Heilige Koran, Djuz'-3, Pagina-51, Al-'Imran 10-15
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-10
3/Al-'Imran-10: Voorwaar, degenen die ongelovig zijn: hun eigendommen, noch hun nakomelingen zullen hun baten tegen (de bestraffing) van Allah en zij zijn brandstof voor de Hel.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-11
3/Al-'Imran-11: Zoals dat het geval was met het familie van de Fir'aun en degenen vóór hen, zij loochenden Onze Tekenen en Allah strafte hen vanwege hun zonden. En Allah is streng in de Bestraffing.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-12
3/Al-'Imran-12: Zeg (O Moehammad tot degenen die ongelovig zijn: "Jullie zullen verslagen worden en in de Hel verzameld worden, en (dat is) de slechtste verblijfplaats."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-13
3/Al-'Imran-13: Er is waarlijk reeds vóór jullie een Teken geweest in de twee groepen (legers) die elkaar entmoetten. Het ene vocht op de Weg van Allah, en het andere was een ongelovige (groep). Zij (de ongelovigen) zagen hen (de gelovigen) met hun ogen twee maal En Allah steunt met Zijn hulp wie Hij wil. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van inzicht.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-14
3/Al-'Imran-14: Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren bezittengen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allah, bij Hem is de beste terugkeer.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-15
3/Al-'Imran-15: Zeg (O Moehammad): "Zal ik jullie over (iets) beters dan dat mededelen? Voor degenen die (Allah) vrezen zijn er tuinen (de Paradijs) bij hun Heer, waar onder door de rivieren stromen, daar zijn zij eeuwig levenden en (daar zijn) reine echtgenotes en het welbehagen van Allah." En Allah is Alziende over de dienaren.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: