Al-'Imran 78-83, de Heilige Koran (Djuz'-3, Pagina-60)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-78, 3/Al-'Imran-79, 3/Al-'Imran-80, 3/Al-'Imran-81, 3/Al-'Imran-82, 3/Al-'Imran-83, de Heilige Koran, Djuz'-3, Pagina-60, Al-'Imran 78-83
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-78
3/Al-'Imran-78: En voorwaar, onder hen is er een groep die de Schrift verdraait met hun tongen, opdata jij denkt dat dit bij de Schrift hoort, terwijl het niet bij de Schrift hoort. En rij zeggen: "Het komt van Allah," terwijl het niet van Allah komt. En zij vertellen leugens over Allah, terwijl zij het weten.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-79
3/Al-'Imran-79: Het past de mens niet dat Allah hem de Schrift en de Wijsheid en het Profeetschap heeft gegeven en dan tot de mens zegt: "Weest aanbidders voor mij in plaats van (voor) Allah". Het is juist: "Weest godsgeleerden (Rabbâniyyin) doordat jullie de Schrift onderwijzen en doordat jullie die bestuderen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-80
3/Al-'Imran-80: En Hij beveelt, jullie niet de Engelen en de Profeten als Heren te nemen. Zou Hij jullie opdragen ongelovig te zijn, nadat jullie je overgegeven hebben?
Luister Koran: 3/Al-'Imran-81
3/Al-'Imran-81: En (gedenkt) toen Allah een overeenkomst aanging met de Profeten (en zei): "Wat ik jullie ook gegeven heb van de Schrift en de Wijsheid; en er komt daarna een Boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen." (Allah) zei: "Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?" Zij zeiden: "Wij erkennen het." Hij (Allah) zei: "Getuigt dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-82
3/Al-'Imran-82: En die zich daarna afwenden: dat zijn degenen die zware zonden begaan.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-83
3/Al-'Imran-83: Zouden zij een andere godsdient dan die van Allah zoeken, terwijl degenen die er in de hemelen en rop de aarde zijn zich gewillig en ongewillig aan Hem hebben overgegeven? En tot Hem worden zij teruggekeerd.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: