Al-'Imran 62-70, de Heilige Koran (Djuz'-3, Pagina-58)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-62, 3/Al-'Imran-63, 3/Al-'Imran-64, 3/Al-'Imran-65, 3/Al-'Imran-66, 3/Al-'Imran-67, 3/Al-'Imran-68, 3/Al-'Imran-69, 3/Al-'Imran-70, de Heilige Koran, Djuz'-3, Pagina-58, Al-'Imran 62-70
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-62
3/Al-'Imran-62: Voorwaar, dit is de ware geschiedenis, en er is geen god dan Allah en voorwaar, Allah is het Die de Almachtige, de Alwijze is.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-63
3/Al-'Imran-63: Als zij zich dan afwenden: voorwaar, dan is Allah op de hoogte van de verderfzaaiers.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-64
3/Al-'Imran-64: Zeg: "O Lieden van de Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot delgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen." Als zij zich dan afwenden, zegt dan: "Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-65
3/Al-'Imran-65: O Lieden van het Boek, waarom redetwisten jullie over Ibrâhîm? De Taurât en de Indjîl zijn toch pas na hem geopenbaard, begrijpen jullie dan niet?
Luister Koran: 3/Al-'Imran-66
3/Al-'Imran-66: Zo, jullie zijn degenen die geredetwist hebben over iets waarover jullie kennis hadden, maar waarom redetwistten jullie over iets waarover jullie geen kennis hebben? En Allah weet, en jullie weten niet.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-67
3/Al-'Imran-67: Ibrâhîm was geen Jood, en geen Christen, maar hij was een Hanîf, die zich (aan Allah) overgegeven had, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-68
3/Al-'Imran-68: Voorwaar, degenen die Ibrâhîm het meest nabij komen, zijn degenen die hem en deze Profeet (Moehammad) volgen en degenen die geloven. En Allah is de Beschermer van de gelovigen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-69
3/Al-'Imran-69: Een groep van de Lieden van het Boek zou jullie willen doen dwalen en zij doen niemand dan zichzelf dwalen. En zijn beseffen het niet.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-70
3/Al-'Imran-70: O Lieden van de Schrift, waarom ontkennen jullie de Tekenen val Allah, terwijl jullie getuigen?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: