Al-'Imran 53-61, de Heilige Koran (Djuz'-3, Pagina-57)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-53, 3/Al-'Imran-54, 3/Al-'Imran-55, 3/Al-'Imran-56, 3/Al-'Imran-57, 3/Al-'Imran-58, 3/Al-'Imran-59, 3/Al-'Imran-60, 3/Al-'Imran-61, de Heilige Koran, Djuz'-3, Pagina-57, Al-'Imran 53-61
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-53
3/Al-'Imran-53: Onze Heer, wij geloven in wat U neergezonden hebt en wij volgen de Boodschapper en schrijf ons daarom op bij de getuigen (van de Eenheid van Allah)."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-54
3/Al-'Imran-54: En zji (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-55
3/Al-'Imran-55: En toen Allah zei: "O 'Îsa, voorwaar, Ik zal jou (tot Mij) nemen en Ik zal jou (tot Mij) opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal de terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten de redetwistten.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-56
3/Al-'Imran-56: En wat degenen die ongelovig zijn betreft: hen zal Ik op de wereld en (in) het Hiernamaals met een strenge bestraffing straffen en er zullen voor hen geen helpers zijn.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-57
3/Al-'Imran-57: En wat degenen die gelovig zijn en goede werken verrichten betreft; Allah zal hUn hun (volledige) beloning schenken, en Allah houdt niet van de onrechtvaardigen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-58
3/Al-'Imran-58: Zo dragen Wij jou voor van de Tekenen en de wijze Vermaning (de Koran).
Luister Koran: 3/Al-'Imran-59
3/Al-'Imran-59: Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van 'Îsa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: 'Wees', en hij was.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-60
3/Al-'Imran-60: Waarheid komt van jouw Heer en behoort niet tot degenen die twijfelen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-61
3/Al-'Imran-61: Wie dan met jou (Mohammed) over ('Îsa) redetwist, nadat de kennis tot jou is gekomen, zeg dan: "Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vruowen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf bijelkaar roepen en dan (gezamenlijk) Allah's vloek afroepen over hen die leigen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: