Al-'Imran 16-22, de Heilige Koran (Djuz'-3, Pagina-52)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-16, 3/Al-'Imran-17, 3/Al-'Imran-18, 3/Al-'Imran-19, 3/Al-'Imran-20, 3/Al-'Imran-21, 3/Al-'Imran-22, de Heilige Koran, Djuz'-3, Pagina-52, Al-'Imran 16-22
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-16
3/Al-'Imran-16: (Zij zijn) degenen die zeggen: "Onze Heer, voorwaard, wij geloofden, vergeef ons onze zonden en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-17
3/Al-'Imran-17: (Zij zijn) de geduldigen en de waarachtigen en de gehoorzamen en degenen die (voor Allah) uitgeven en degenen die (Allah) om vergeving vragen op het laatst van de nacht.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-18
3/Al-'Imran-18: Allah getuigt dat er geen god is dan Hij en (ook) de Engelen en de bezitters van kennis, standvastig in de gerechtighied. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-19
3/Al-'Imran-19: Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-20
3/Al-'Imran-20: En als zij met jou redetwisten, zeg dan: "Ik heb mijn aangezicht overgegeven aan Allah en (ook) wie mij volgt." En zeg tegen degenen die het Boek gegeven is en de ongeletterden: "Geven jullie je over (aan Allah)?" En als zij zich overgeven, dan volgen zij Leiding, maar als zij zich afrekeren, dan is er voor jou slechts de plicht tot verkondiging. En Allah is Alziende over de dienaren.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-21
3/Al-'Imran-21: Voorwaar, degenen die de Tekenen van Allah loochenen en de Profeten doden zonder het recht te hebben en zij doden degenen die tot gerechtighied onder de mensen oproepen: verkondig hen een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-22
3/Al-'Imran-22: Zij zijn degenen wiens werken op de aarde en (in) het Hiernamaals geen vrucht dragen en er zullen voor hen geen helpers zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: