ал-Имран 16-22, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-52)

ал-Имран: 3/ал-Имран-16, 3/ал-Имран-17, 3/ал-Имран-18, 3/ал-Имран-19, 3/ал-Имран-20, 3/ал-Имран-21, 3/ал-Имран-22, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-52, ал-Имран 16-22
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-16
3/ал-Имран-16: Тези (които се пазят) казват: “Господи наш, без никакво съмнение ние повярвахме! Опрости греховете ни и ни опази от мъчението на Огъня!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-17
3/ал-Имран-17: (Те са) търпеливите и искрените (които държат на думата си), и смирените, и раздаващите, и молещите опрощение в ранни зори.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-18
3/ал-Имран-18: Аллах засвидетелства, че няма друг Бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието засвидетелстваха, че­ няма друг Бог освен Него, ­ Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-19
3/ал-Имран-19: Ислямът (отдаването на Аллах) е религията (вярата) при Аллах. Дарените с Писанието изпаднаха в разногласие, след като знанието дойде при тях, заради злобата помежду им. А който потулва (отрича) знаменията на Аллах, то Той наистина прави бързо равносметката.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-20
3/ал-Имран-20: И ако след това спорят с теб, кажи им: “Аз и онези, които ме последваха отдадохме физическите си тела на Аллах­.” И кажи на дарените с Писанието и на незнаещите: “И вие отдадохте ли се (отдадохте ли физическите си тела на Аллах)?” А ако са ги отдали, то тогава са от напътените, а ако се отвърнат ­- твой дълг е само да ги известиш. Аллах най-добре вижда рабите си.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-21
3/ал-Имран-21: Онези, които отричат знаменията на Аллах и убиват без право пророците, и убиват хората, повеляващи справедливоста, възвести ги с болезнено мъчение!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-22
3/ал-Имран-22: Те са онези, чиито дела се провалят и в земния живот, и в отвъдния, и не ще има за тях избавители.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: