ал-Имран 10-15, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-51)

ал-Имран: 3/ал-Имран-10, 3/ал-Имран-11, 3/ал-Имран-12, 3/ал-Имран-13, 3/ал-Имран-14, 3/ал-Имран-15, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-51, ал-Имран 10-15
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-10
3/ал-Имран-10: Онези, които не вярват, с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Те са горивото на Огъня.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-11
3/ал-Имран-11: (Тяхното положение е) подобно на рода на Фараона и на онези преди тях, които взеха за лъжа Нашите знамения, но Аллах ги погуби заради греховете им. И Аллах е строг в наказанието.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-12
3/ал-Имран-12: Кажи им на неверниците: “Скоро ще бъдете поразени и събрани в Ада. И колко лоша постеля е той!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-13
3/ал-Имран-13: (При битката в Бедир) има за вас знамение в две сражавали се групи ­– едната, сражаваща се по пътя на Аллах, и другата ­– тази на неверниците. И им се привидяха (на втората група) двойно повече от тях. И Аллах подкрепя със Своята помощ, когото пожелае. В това наистина има поука за прозорливите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-14
3/ал-Имран-14: Разкрасена се показа за хората любовта към страстите им: ­ към жените и децата, и струпаните купища от злато и сребро, и към отбраните коне, и добитъка, и посевите. Това е насладата на земния живот, но Лика на Аллах е най-прекрасното място за приют.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-15
3/ал-Имран-15: Кажи им: “Да ви известя ли за по-добро от това?” За тези, които се пазят да не изгубят милостта на Аллах, при техния Господ има градини, сред които реки текат и в които ­ще пребивават вечно,­ и пречисти съпруги и благоволение от Аллах. Аллах най-добре съзира рабите си.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: