ал-Имран 30-37, Свещеният Коран (Джуз'-3, страница-54)

ал-Имран: 3/ал-Имран-30, 3/ал-Имран-31, 3/ал-Имран-32, 3/ал-Имран-33, 3/ал-Имран-34, 3/ал-Имран-35, 3/ал-Имран-36, 3/ал-Имран-37, Свещеният Коран, Джуз'-3, страница-54, ал-Имран 30-37
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-30
3/ал-Имран-30: В този Ден всяка душа ще намери доброто, което е сторила (ще види всичките си дела във филма на живота си), и злото, което е сторила, ще иска да са отдалечи от него. Аллах ви предупреждава за Себе си. И Аллах е състрадателен към рабите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-31
3/ал-Имран-31: Кажи им: “Ако обичате Аллах, последвайте ме и Аллах ще ви заобича, и ще опрости греховете ви (ще ги превърне в добрини). И Аллах е опрощаващ, милосърден.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-32
3/ал-Имран-32: Кажи им: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнете ли се, ­ Аллах не обича неверниците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-33
3/ал-Имран-33: И наистина Аллах избра над световете Адем (Адам) и Нух (Ной), и рода на Ибрахим (Авраам), и рода на Имран.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-34
3/ал-Имран-34: (Те са) потомство едни на други. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-35
3/ал-Имран-35: Когато жената на Имран рече: “Господи мой, посветих онова, което е в утробата ми, единствено на Теб да служи. Приеми го от мен! Наистина Ти си Всечуващия, Всезнаещия.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-36
3/ал-Имран-36: И когато го роди, каза: “Господи, родих го женско.” А Аллах най-добре знаеше какво тя е родила. Мъжкото не е като женското. “И я назовах Мариам (Мария). И Те моля да я закриляш от прокудения сатана, заедно с потомството й!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-37
3/ал-Имран-37: И я прие нейният Господ с хубав прием, и я отгледа като хубав кълн, и я повери на Закария (Захария). Всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание. Рече и той: “О, Мариам (Мария), откъде имаш това?” Казваше тя: “От Аллах е.” Наистина Аллах безмерно дава препитание комуто пожелае.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: