ÂLİ İMRÂN 30-37, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-54)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-54
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-30, 3/ÂLİ İMRÂN-31, 3/ÂLİ İMRÂN-32, 3/ÂLİ İMRÂN-33, 3/ÂLİ İMRÂN-34, 3/ÂLİ İMRÂN-35, 3/ÂLİ İMRÂN-36, 3/ÂLİ İMRÂN-37, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-54, ÂLİ İMRÂN 30-37
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-30
3/ÂLİ İMRÂN-30: O gün her nefs, hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur (hayat filminde tüm yaptıklarını görür). Ve kötülükten ne yaptı ise, onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi, kendisinden sakındırır (Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister). Ve Allah kullarına karşı Raûf’tur.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-31
3/ÂLİ İMRÂN-31: De ki: “Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah "Gafur"dur, "Rahîm"dir.”
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-32
3/ÂLİ İMRÂN-32: De ki: "Allah'a ve Resûl'e itaat ediniz." Bundan sonra eğer dönerlerse, o taktirde muhakkak ki Allah, kâfirleri sevmez.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-33
3/ÂLİ İMRÂN-33: Muhakkak ki Allah, Hazreti Âdem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrâhîm'in ailesini ve İmran ailesini, âlemlerin üstüne seçti.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-34
3/ÂLİ İMRÂN-34: (Onlar) birbirinin zürriyetindendir (neslindendir). Ve Allah Semî 'dir (en iyi işitendir), Alîm'dir (en iyi bilendir).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-35
3/ÂLİ İMRÂN-35: İmrân'ın eşi (Hanne): "Rabbim ben, karnımda olanı (doğacak çocuğumu), hür olarak senin için (yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye) nezrettim (adadım). Artık (onu) benden kabul buyur. Muhakkak ki Sen Semi'sin (en iyi işitensin), Alîm'sin (en iyi bilensin)." demişti.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-36
3/ÂLİ İMRÂN-36: Fakat onu doğurunca: “Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum” dedi. Ve Allah, onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. “Erkek, kız (çocuğu) gibi değildir. Ben onu, "Meryem" diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben, onu ve onun zurriyetini, taşlanmış şeytandan Sana sığındırırım” dedi.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-37
3/ÂLİ İMRÂN-37: Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu, güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriyya (A.S)'ı, ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriyya (A.S), onun yanına mihraba her girişinde, onun yanında bir rızık bulurdu, “Yâ Meryem, bu sana nasıl, nereden (geldi)?” deyince, o da: “O, Allah'ın katından” diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: