ÂLİ İMRÂN 71-77, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-59)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-59
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-71, 3/ÂLİ İMRÂN-72, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-74, 3/ÂLİ İMRÂN-75, 3/ÂLİ İMRÂN-76, 3/ÂLİ İMRÂN-77, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-59, ÂLİ İMRÂN 71-77
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-71
3/ÂLİ İMRÂN-71: Ey Kitap Ehli! Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz?
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-72
3/ÂLİ İMRÂN-72: Kitap ehlinden bir grup (diğerlerine): “Âmenû olanlara indirilmiş olana, gündüz îmân edin, ve (günün) sonunda (akşamleyin) inkâr edin. Umulur ki böylece onlar (dînlerinden) dönerler.” dediler.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-73
3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-74
3/ÂLİ İMRÂN-74: Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah, “Büyük Fazl” sahibidir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-75
3/ÂLİ İMRÂN-75: Kitap ehlinden öyle kimseler var ki; ona kantar kantar (altın) emanet etsen onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki; eğer ona bir dinar emanet versen başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların: “Ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol (sorumluluk) yoktur.” demelerindendir. Allah’a karşı bilerek yalan söylüyorlar.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-76
3/ÂLİ İMRÂN-76: Hayır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-77
3/ÂLİ İMRÂN-77: Muhakkak ki onlar; Allah’ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek (bakmayacak). Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: