ÂLİ İMRÂN 1-9, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-50)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-50
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-1, 3/ÂLİ İMRÂN-2, 3/ÂLİ İMRÂN-3, 3/ÂLİ İMRÂN-4, 3/ÂLİ İMRÂN-5, 3/ÂLİ İMRÂN-6, 3/ÂLİ İMRÂN-7, 3/ÂLİ İMRÂN-8, 3/ÂLİ İMRÂN-9, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-50, ÂLİ İMRÂN 1-9
direction_left
direction_right

ÂLİ İMRÂN

Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-1
3/ÂLİ İMRÂN-1: Elif lâm mîm.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-2
3/ÂLİ İMRÂN-2: Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-3
3/ÂLİ İMRÂN-3: Sana, onların ellerindeki (kitapları) tasdik eden Kitab'ı (Kur’ânı) hak ile, kısım kısım (âyet âyet) indirdi. Ve Tevrat ve İncil’i de indirdi.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-4
3/ÂLİ İMRÂN-4: Daha önce insanlar için, hidayete erdirici olarak (Tevrat'ı ve İncil'i indirdi) ve (sonra da) Furkan'ı (Hak ile bâtılı ayıran Kur'ân’ı) indirdi. Muhakkak ki onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah Azîz'dir, intikam sahibidir (intikam alandır).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-5
3/ÂLİ İMRÂN-5: Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde (hiç) bir şey gizli değildir ve gökte de…
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-6
3/ÂLİ İMRÂN-6: O (Allah) ki, rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eder (şekil verir). O'ndan başka ilâh yoktur. O Azîz'dir, Hakîm'dir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-7
3/ÂLİ İMRÂN-7: Kitab'ı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitab'ın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar, bu sebeble muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbî olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler. Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: “Biz O'na îmân ettik, hepsi Rabbimizin katındandır” derler, onlar da tezekkür edemezler, sadece Ulûl'elbab (daimi zikrin ve sırların sahipleri) (tezekkür edebilir).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-8
3/ÂLİ İMRÂN-8: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen, Vehhab'sın (vehbi olarak bağışlayansın).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-9
3/ÂLİ İMRÂN-9: Rabbimiz muhakkak ki insanları, hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan Sen'sin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: