ÂLİ İMRÂN 38-45, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-55)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-55
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-38, 3/ÂLİ İMRÂN-39, 3/ÂLİ İMRÂN-40, 3/ÂLİ İMRÂN-41, 3/ÂLİ İMRÂN-42, 3/ÂLİ İMRÂN-43, 3/ÂLİ İMRÂN-44, 3/ÂLİ İMRÂN-45, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-55, ÂLİ İMRÂN 38-45
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-38
3/ÂLİ İMRÂN-38: Zekeriyya (A.S), işte orada Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Senin katından temiz bir nesil bağışla, muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin" dedi.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-39
3/ÂLİ İMRÂN-39: Bunun üzerine, o (Zekeriyya A.S) mihrabda kaim olarak namaz kılarken, melekler, “Allah'ın, onu, Allah'tan bir kelimeyi (Hazreti İsa'yı) tasdik edici olarak, seyyid, nefsine hakim, ve Nebî olan, salihlerden "Yahya" ile müjdelediğini” nidâ ettiler (bildirdiler).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-40
3/ÂLİ İMRÂN-40: (Zekeriyâ A.S) : "Rabbim benim oğlum nasıl olur, bana ihtiyarlık erişmişken. Ve benim kadınım da kısırdır.” dedi. (Allah da ): "İşte böyle, Allah dilediğini yapar." buyurdu.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-41
3/ÂLİ İMRÂN-41: (Zekeriyâ A.S): “Rabbim bana bir alâmet (işâret) kıl” dedi. (Allah): “Senin alâmetin üç gün insanlarla rumuzdan (işaretten) başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve O'nu, akşam ve sabah tesbih et.” buyurdu.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-42
3/ÂLİ İMRÂN-42: Ve melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem muhakkak ki Allah, seni seçti ve tertemiz yarattı ve seni âlemlerin kadınları üzerine üstün kıldı."
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-43
3/ÂLİ İMRÂN-43: Ey Meryem! Rabbin için kânitîn ol (Rabb'inin huzurunda huşû ile dur) ve secde et ve rukû edenlerle birlikte rukû et.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-44
3/ÂLİ İMRÂN-44: İşte bu, gayb haberlerindendir, onu sana vahyediyoruz. Ve “Meryem'e, onlardan hangisi kefil (vekil) olacak?” diye, onlar (kura çekmek için) kalemlerini attıkları zaman, sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de, sen onların yanlarında değildin.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-45
3/ÂLİ İMRÂN-45: Melekler şöyle demişlerdir: "Ey Meryem,! Muhakkak ki Allah, Kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Onun ismi "Mesih, Meryem oğlu Îsâ'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir."
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: