ÂLİ İMRÂN 62-70, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-3, Sayfa-58)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-3 » Sayfa-58
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-62, 3/ÂLİ İMRÂN-63, 3/ÂLİ İMRÂN-64, 3/ÂLİ İMRÂN-65, 3/ÂLİ İMRÂN-66, 3/ÂLİ İMRÂN-67, 3/ÂLİ İMRÂN-68, 3/ÂLİ İMRÂN-69, 3/ÂLİ İMRÂN-70, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-3, Sayfa-58, ÂLİ İMRÂN 62-70
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-62
3/ÂLİ İMRÂN-62: Muhakkak ki bu (Hz. Îsâ hakkında anlatılan), gerçekten “hak kısas”tır (gerçektir). Ve Allah’tan başka bir ilâh yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten O Azîz’dir, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-63
3/ÂLİ İMRÂN-63: Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-64
3/ÂLİ İMRÂN-64: De ki: “Ey Kitab Ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye (Tevhit sözüne) geliniz. Allah’tan başkasına kul olmayalım ve O’na hiçbir şeyi şirk (ortak) koşmayalım ve bir kısmımız, bazılarını, Allah’tan başka Rab’ler edinmesinler.” Bundan sonra eğer dönerlerse, o zaman; “Bizim müslüman olduğumuza (teslim olduğumuza) şahit olun” deyiniz.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-65
3/ÂLİ İMRÂN-65: Ey Kitab ehli! Hz. İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki; Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki (ondan sonra indirildi). Hâlâ akıl etmiyor musunuz?
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-66
3/ÂLİ İMRÂN-66: İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-67
3/ÂLİ İMRÂN-67: Hz. İbrâhîm, yahudi veya nasrani olmadı. Fakat hanif (Allah’ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun O’na ulaştırılmasının ve Allah’a teslim olmanın farz olduğuna inanan), (Allah’a teslim olmuş) bir müslümandı. Ve o müşriklerden olmadı.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-68
3/ÂLİ İMRÂN-68: Muhakkak ki Hz.İbrâhîm'e insanların en yakın olanı elbette ona tâbî olanlar ve bu peygamber (Hz. Muhammed) ve âmenû olanlardır (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenlerdir). Ve Allah, mü’minlerin dostudur.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-69
3/ÂLİ İMRÂN-69: Ehli Kitap'tan bir grup sizi dalâlete düşürmeyi diledi. Onlar, kendilerinden başkasını dalâlete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-70
3/ÂLİ İMRÂN-70: Ey Ehli Kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: