LEYL Suresi, 92-LEYL Suresi (Kur'an: Sure-92-Gece)

92/LEYL-1: Vel leyli izâ yagşâ., 92/LEYL-2: Ven nehâri izâ tecellâ., 92/LEYL-3: Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

LEYL Suresi, 92-LEYL Suresi (Kur'an: Sure-92-Gece)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 92/LEYL-1
92/LEYL-1: Örteceği zaman geceye andolsun.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-2
92/LEYL-2: Ve tecelli edeceği (aydınlanmaya başlayacağı) an gündüze.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-3
92/LEYL-3: Ve erkeği ve dişiyi yaratana (andolsun).
Kur'an Dinle: 92/LEYL-4
92/LEYL-4: Muhakkak ki sizin çalışmalarınız (çabalarınız) gerçekten dağınıktır (çeşit çeşittir).
Kur'an Dinle: 92/LEYL-5
92/LEYL-5: Fakat kim verdi (infâk etti) ve takva sahibi oldu ise.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-6
92/LEYL-6: Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) tasdik etti ise.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-7
92/LEYL-7: O zaman Biz ona, (Allah’ın Zat’ını kolayca görmesi) için kolaylık sağlayacağız.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-8
92/LEYL-8: Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstağni (hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli) gördü ise.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-9
92/LEYL-9: Ve Hüsna’yı (Allah’ın Zat’ını görmeyi) yalanladı ise.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-10
92/LEYL-10: O taktirde Biz, ona zor olanı (kötü akıbete götüren yolu) kolaylaştıracağız.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-11
92/LEYL-11: Ve helâk olduğu zaman, malı ona fayda vermez.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-12
92/LEYL-12: Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka Bize aittir.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-13
92/LEYL-13: Ve muhakkak ki, evvel ve ahir elbette Bizimdir.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-14
92/LEYL-14: İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-15
92/LEYL-15: Ona çok şâkî olandan başkası yaslanmaz (atılmaz).
Kur'an Dinle: 92/LEYL-16
92/LEYL-16: O ki (çok şâkî olan), (Hüsna’yı) yalanladı ve yüz çevirdi.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-17
92/LEYL-17: Çok takva sahibi olan ise ondan (narı telazzadan) uzaklaştırılacak.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-18
92/LEYL-18: O ki (en üst seviyede takva sahibi olan), malını verir, temizlenir.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-19
92/LEYL-19: Ve (takva sahiplerinin), bir kimseye (malını vermesi), O’nun (Allah’ın) katında, “bir ni’met karşılığı olsun” diye değildir.
Kur'an Dinle: 92/LEYL-20
92/LEYL-20: O sadece, Yüce Rabbinin Vechi’ni (Zat’ını) ibtiga etti (diledi).
Kur'an Dinle: 92/LEYL-21
92/LEYL-21: Ve o, yakında mutlaka razı olacak.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: