KEHF 75-83, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-302)

KEHF: 18/KEHF-75, 18/KEHF-76, 18/KEHF-77, 18/KEHF-78, 18/KEHF-79, 18/KEHF-80, 18/KEHF-81, 18/KEHF-82, 18/KEHF-83, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-302, KEHF 75-83
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 18/KEHF-75
18/KEHF-75: (Hızır A.S şöyle) dedi: “Sana, ‘muhakkak ki sen, benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin.’ demedim mi?”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-76
18/KEHF-76: (Musa A.S) şöyle dedi: “Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme! (Benimle arkadaşlık etmemen için) benim tarafımdan (kabul edilebilir) bir özüre ulaşmış oldun.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-77
18/KEHF-77: Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasabanın halkına geldikleri zaman onun (şehrin) halkından, yemek istediler. Fakat onları (ikisini), misafir etmekten (şehirdekiler) çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. (Hızır A.S), hemen onu düzeltti. (Musa A.S) dedi ki: “Eğer sen dileseydin, elbette onun (bu hizmetin) için bir ücret alırdın.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-78
18/KEHF-78: (Hızır A.S) şöyle dedi: “Bu, benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şey(ler)in tevîlini (yorumunu) sana haber vereceğim.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-79
18/KEHF-79: Lâkin gemi, denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında, bütün gemileri gasbederek (zorla) alan bir melik (kral) vardı.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-80
18/KEHF-80: Fakat çocuğa (çocuk meselesine) gelince, onun anne ve babası mü’minlerdi. Onları azgınlık ve küfre (inkâra) sürüklemesinden korktuk.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-81
18/KEHF-81: Böylece onların Rabbinin, onu (öldürülen genci) ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-82
18/KEHF-82: Ve duvar ise şehirde iki yetim (erkek) çocuğa aitti. Onun altında, onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih (bir kimse) idi. Bu sebeple Rabbin, o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak, defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben, onu kendi emrim ile (kendi isteğimle) yapmadım (Allah’ın emriyle yaptım). İşte bu, sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin (olayların) yorumudur.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-83
18/KEHF-83: Ve sana “Zülkarneyn”den sorarlar. De ki: “Ondan bahsederek size tilâvet edeceğim (açıklayacağım).”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: