MERYEM 1-11, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-305)

MERYEM: 19/MERYEM-1, 19/MERYEM-2, 19/MERYEM-3, 19/MERYEM-4, 19/MERYEM-5, 19/MERYEM-6, 19/MERYEM-7, 19/MERYEM-8, 19/MERYEM-9, 19/MERYEM-10, 19/MERYEM-11, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-305, MERYEM 1-11
direction_left
direction_right

MERYEM

Kur'an Dinle: 19/MERYEM-1
19/MERYEM-1: Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-2
19/MERYEM-2: (Bu sure), senin Rabbinin, kulu Zekeriya (A.S)’a rahmetinin zikridir (kıssasıdır).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-3
19/MERYEM-3: O, gizlice seslenerek, Rabbine nida etmişti.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-4
19/MERYEM-4: (Zekeriya A.S): “Rabbim, gerçekten ben (zayıfladım) ve benim kemiklerim (de) zayıfladı ve başım (saçlarım) ağardı. Ve Rabbim, ben Sana dua ederek şâkî olmadım.” dedi.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-5
19/MERYEM-5: Ve gerçekten ben, arkamdan (benden sonra) vali olanlar (benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye) korktum. Ve benim kadınım (artık) akir oldu. Bu sebeple bana, Senin katından bir velî (dost, yardımcı, evlât) bağışla.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-6
19/MERYEM-6: Bana ve Yâkub (A.S)’ın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu (Senden) razı (olan) kıl.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-7
19/MERYEM-7: Ey Zekeriya! Gerçekten Biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocuk ile müjdeliyoruz. Onunla (o isimle) daha önce bir kimseyi isimlendirmedik.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-8
19/MERYEM-8: (Zekeriya (A.S) şöyle) dedi: “Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım (artık) akir (kısır) oldu. Ben (de) yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım.”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-9
19/MERYEM-9: (Melek): “İşte böyle.” dedi. Senin Rabbin: “O, bana (benim için) kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni, Ben yaratmıştım.” buyurdu.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-10
19/MERYEM-10: (Zekeriya A.S): “Rabbim, bana bir delil (işaret) kıl (ver).” dedi. (Allahû Tealâ şöyle) dedi: “Senin delilin (işaretin), insanlarla üç gece normal (sağlıklı) olduğun halde konuşamamandır.”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-11
19/MERYEM-11: Bundan sonra mihraptan kavmine (kavminin karşısına) çıktı. Böylece onlara, (Allah’ı) sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti (konuşmadan, iç sesi ile duyurdu).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: