TÂHÂ 13-37, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-313)

TÂHÂ: 20/TÂHÂ-13, 20/TÂHÂ-14, 20/TÂHÂ-15, 20/TÂHÂ-16, 20/TÂHÂ-17, 20/TÂHÂ-18, 20/TÂHÂ-19, 20/TÂHÂ-20, 20/TÂHÂ-21, 20/TÂHÂ-22, 20/TÂHÂ-23, 20/TÂHÂ-24, 20/TÂHÂ-25, 20/TÂHÂ-26, 20/TÂHÂ-27, 20/TÂHÂ-28, 20/TÂHÂ-29, 20/TÂHÂ-30, 20/TÂHÂ-31, 20/TÂHÂ-32, 20/TÂHÂ-33, 20/TÂHÂ-34, 20/TÂHÂ-35, 20/TÂHÂ-36, 20/TÂHÂ-37, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-313, TÂHÂ 13-37
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-13
20/TÂHÂ-13: Ve Ben, seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle!
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-14
20/TÂHÂ-14: Muhakkak ki Ben, Ben Allah’ım. Benden başka İlâh yoktur. Öyleyse Bana kul ol ve Beni zikretmek için namazı ikame et!
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-15
20/TÂHÂ-15: Muhakkak ki o saat (kıyâmet saati), gelecektir. Bütün nefslere (herkese), çalışmalarının karşılığının (ceza veya mükâfatlarının) verilmesi için neredeyse onu, Kendimden bile gizleyeceğim.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-16
20/TÂHÂ-16: Öyleyse ona (kıyâmet saatine), inanmayanlar ve hevesine (nefsinin afetlerine) tâbî olanlar, sakın seni ondan (kıyâmet gününe îmân etmekten) alıkoymasın. O taktirde sen (de) helâk olursun.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-17
20/TÂHÂ-17: O sağ elindeki nedir, ey Musa?
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-18
20/TÂHÂ-18: “O benim asamdır, ben ona dayanırım (yaslanırım). Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda, daha başka menfaatler (faydalar) da vardır.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-19
20/TÂHÂ-19: (Allahû Tealâ): “Ey Musa, onu at!” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-20
20/TÂHÂ-20: Böylece onu attı. O zaman o, hızla hareket eden (koşan) bir yılan olmuştu.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-21
20/TÂHÂ-21: “Onu al ve korkma! Onu ilk suretine (durumuna) döndüreceğiz.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-22
20/TÂHÂ-22: Elini, (koynunun) yan tarafına koy (sok). Başka bir âyet (mucize) olarak, kusursuz (lekesiz) ve beyaz (nurlu) olarak çıkar.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-23
20/TÂHÂ-23: Büyük âyetlerimizden (mucizelerimizden) birini, sana göstermemiz içindir.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-24
20/TÂHÂ-24: Firavuna git! Çünkü o, azdı.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-25
20/TÂHÂ-25: (Musa A.S): “Rabbim benim göğsümü şerhet (yar, aç).” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-26
20/TÂHÂ-26: Ve bana işimi kolaylaştır.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-27
20/TÂHÂ-27: Ve dilimden düğümü (peltekliği) çöz.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-28
20/TÂHÂ-28: Sözlerimi idrak etsinler.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-29
20/TÂHÂ-29: Ve ailemden bana bir yardımcı kıl.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-30
20/TÂHÂ-30: Kardeşim Harun.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-31
20/TÂHÂ-31: Onunla, gücümü artır (beni güçlendir).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-32
20/TÂHÂ-32: Ve onu, işimde bana ortak kıl.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-33
20/TÂHÂ-33: Seni, çok tesbih etmemiz için.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-34
20/TÂHÂ-34: Ve Seni, çok zikredelim.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-35
20/TÂHÂ-35: Muhakkak ki Sen, bizi görensin.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-36
20/TÂHÂ-36: (Allahû Tealâ): “Ey Musa! Sana istediğin verilmiştir.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-37
20/TÂHÂ-37: Ve andolsun ki seni, bir kere daha ni’metlendirdik (ni’metlendirmiştik).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: