MERYEM 26-38, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-307)

MERYEM: 19/MERYEM-26, 19/MERYEM-27, 19/MERYEM-28, 19/MERYEM-29, 19/MERYEM-30, 19/MERYEM-31, 19/MERYEM-32, 19/MERYEM-33, 19/MERYEM-34, 19/MERYEM-35, 19/MERYEM-36, 19/MERYEM-37, 19/MERYEM-38, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-307, MERYEM 26-38
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-26
19/MERYEM-26: Artık ye ve iç, gözün aydın olsun! Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman (ona şöyle) söyle: “Muhakkak ki ben, Rahmân’a (konuşmama) orucu nezrettim (adadım). Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım.”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-27
19/MERYEM-27: Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. (Kavmindekiler) dediler ki: “Ey Meryem! Andolsun ki sen, acayip (kötü) bir şey yaptın.”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-28
19/MERYEM-28: Ey Harun’un (kız)kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi. Ve senin annen de azgın (iffetsiz) değildi.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-29
19/MERYEM-29: Bunun üzerine, onu (çocuğu) işaret etti. (Onlar) dediler ki: “Beşikte olan bir sabi (bebek) ile biz nasıl konuşuruz?”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-30
19/MERYEM-30: (Bebek) şöyle dedi: “Muhakkak ki ben, Allah’ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebî (peygamber) kıldı.”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-31
19/MERYEM-31: Ve beni nerede bulunursam bulunayım (bulunduğum heryerde) mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekâtı bana vasiyet etti (emretti).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-32
19/MERYEM-32: Ve anneme karşı birr sahibi olmayı (emretti). Ve beni, cebbar (zorba) şâkî kılmadı (yapmadı).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-33
19/MERYEM-33: Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beas edileceğim (diriltileceğim) gün selâm benim üzerimedir (banadır).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-34
19/MERYEM-34: İşte bu Meryemoğlu İsa. (O), Hakk’ın sözü’dür ki; O’nun hakkında şüphe ediyorlar.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-35
19/MERYEM-35: Allah’ın bir (erkek) çocuk edinmesi olamaz. O, Sübhan’dır (herşeyden münezzehtir). Bir işin olmasına karar verdiği zaman, o taktirde sadece ona “Ol!” der ve o, hemen olur.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-36
19/MERYEM-36: Ve muhakkak ki Allah, benim Rabbim ve sizin (de) Rabbinizdir. O halde, O'na kul olun! İşte bu Sıratı Mustakîm'dir.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-37
19/MERYEM-37: Bundan sonra hizipler (gruplar) kendi aralarında ihtilâf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği (şahit olunduğu) zaman vay o kâfirlerin haline!
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-38
19/MERYEM-38: Bize gelecekleri gün, onlara (neler neler) işittirilir ve (neler neler) gösterilir. Lâkin zalimler, bugün (hâlâ) apaçık bir dalâlet içindeler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: