TÂHÂ 126-135, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-321)

TÂHÂ: 20/TÂHÂ-126, 20/TÂHÂ-127, 20/TÂHÂ-128, 20/TÂHÂ-129, 20/TÂHÂ-130, 20/TÂHÂ-131, 20/TÂHÂ-132, 20/TÂHÂ-133, 20/TÂHÂ-134, 20/TÂHÂ-135, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-321, TÂHÂ 126-135
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-126
20/TÂHÂ-126: (Allahû Tealâ): “İşte böyle, âyetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde (senin yaptığın gibi), o gün (de) sen unutulursun.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-127
20/TÂHÂ-127: İsraf edenleri (haddi aşanları) ve Rabbinin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bâkidir (devamlıdır).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-128
20/TÂHÂ-128: Onlar hâlâ hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helâk etmemize (rağmen) ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri (Allah’ın yasaklarına riayet edenler) için mutlaka âyetler (ibretler) vardır.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-129
20/TÂHÂ-129: Ve eğer Rabbinden, daha önce (söylenmiş) bir kelime (söz) ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, (onlara) mutlaka bir (ceza) lâzımgelirdi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-130
20/TÂHÂ-130: O halde söylenen şeylere sabret! Ve Rabbini, güneşin tulûundan (doğuşundan) önce, güneşin gurubundan (batışından) önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et. Ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-131
20/TÂHÂ-131: Ve onlardan bazılarına, onları imtihan etmemiz için, (onlarla) metalandırdığımız (faydalandırdığımız) dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme (imrenme). Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-132
20/TÂHÂ-132: Ve ehline (ailene ve etrafındakilere) namazı emret ve onun üzerinde (namazda) sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni, Biz rızıklandırırız. Akibet (en güzel sonuç) takva sahiplerinindir.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-133
20/TÂHÂ-133: “Bize Rabbinden bir âyet getirse olmaz mı?” dediler. Evvelki sahifelerde beyyineler (ispat vasıtaları, deliller) onlara gelmedi mi?
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-134
20/TÂHÂ-134: Ondan önce gerçekten Biz onları, azapla helâk etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: “Rabbimiz, bize resûl gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil (rezil) ve rüsva olmadan önce senin âyetlerine tâbî olsaydık.”
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-135
20/TÂHÂ-135: De ki: “Herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin! Artık kim Sıratı Seviyye (Sıratı Mustakîm) ehlidir (üzerindedir) ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: