Ta-Ha 126-135, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-321)

Ta-Ha: 20/Ta-Ha-126, 20/Ta-Ha-127, 20/Ta-Ha-128, 20/Ta-Ha-129, 20/Ta-Ha-130, 20/Ta-Ha-131, 20/Ta-Ha-132, 20/Ta-Ha-133, 20/Ta-Ha-134, 20/Ta-Ha-135, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-321, Ta-Ha 126-135
direction_left
direction_right
Luister Koran: 20/Ta-Ha-126
20/Ta-Ha-126: Hij (Allah) zai zeggen: "Zo is het. Onze Tekkenen zijn tot jou gekomen, maar jij verpt ze, en daaroin wordt jij vandaag vergeten."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-127
20/Ta-Ha-127: En zo vergeiden Wij wie overschrijdt en niet in de Tekenen van zijn Heer gelooft. En de bestraffing in het Hiernamaals is zeker strenger en blijvender.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-128
20/Ta-Ha-128: Is er voor hen den geen Leiding in hoeveel genenties vóór hen Wij vernietigd hebben, en over wiens (vernietigde) woningen zij rondwandeled? Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezittem van verstand.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-129
20/Ta-Ha-129: En als er geen Wood van jouw Heer voorafgegan was, en het tijdstip niet vastgesteld was, dan zou (de bestraffing) ben zeker treffen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-130
20/Ta-Ha-130: Wees daarom geduldig (O Moehammad) met wat zij zeggen en prijs de lof van jouw Heer vóór de zonsopgang en vóór haar ondergang en tijdens de nacht en prijs (Hem) op de uiteinden van de dag. Hopelijk ben jij tevreden.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-131
20/Ta-Ha-131: En kijk niet met uitpuilende ogen naar wat Wij sommigen van hen aan genietingen hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. Ein de voorziening van jouw Heer is beter en blijvender.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-132
20/Ta-Ha-132: En beveel jouw familie de shalât te verrichten en volhard daarin. Wij wagen van jou geen voorziening (te geven), Wij geven jou voorziening. Het (goede) einde is voor degene die (Allah) vreest.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-133
20/Ta-Ha-133: En zij (de ongelovigen) zeggen: "Waarom is hij niet met een Teken van Zijn Heer tot ons gekomen?" Is er dan geen duidelijk Teken tot hen gekomen in de voorafgaande Geschriften?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-134
20/Ta-Ha-134: En als Wij hen vernietigd hadden door een bestraffing voor hem (de Koran), dan zouden zij zeker zeggen: "Onze Heer, had U maar een Boodschapper naar ons gestuurd, dan zouden wij Uw Tekenen hebben gevolgd, voordat wij vemederd en te schande gemaakt werden!"'
Luister Koran: 20/Ta-Ha-135
20/Ta-Ha-135: Zeg: "Allen wachten af, wacht dus af. Jullie zullen te weten komen wie de volgers van het rechte Pad zijn en wie Leiding volgden."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: