Al-Kahf 84-97, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-303)

Al-Kahf: 18/Al-Kahf-84, 18/Al-Kahf-85, 18/Al-Kahf-86, 18/Al-Kahf-87, 18/Al-Kahf-88, 18/Al-Kahf-89, 18/Al-Kahf-90, 18/Al-Kahf-91, 18/Al-Kahf-92, 18/Al-Kahf-93, 18/Al-Kahf-94, 18/Al-Kahf-95, 18/Al-Kahf-96, 18/Al-Kahf-97, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-303, Al-Kahf 84-97
direction_left
direction_right
Luister Koran: 18/Al-Kahf-84
18/Al-Kahf-84: zeg: "Ik zal een geschiedenis over hem aan jullie voordragen." Voorwaar, Wij versterkten zijn positie op aarde en Wij gaven hem voor alle zaken mogelijkheden.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-85
18/Al-Kahf-85: Daarop volgde hij een weg.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-86
18/Al-Kahf-86: Totdat, toen hij de plaats van de zonsondergag bereikte, hij haar onder vond gaan in een modderige bron, en hij trof daarbij een volk aan. Wij zeiden: "O Dzôelqarain: ôf jij geeft hun een bestraffing, ôf jij behandelt hen met goedheid."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-87
18/Al-Kahf-87: Hij zei: "Wat betreft degene die onrechtvaardig is: wij zullen hem straffen, waarna hij tot zijn Hecir teruggezonden zal worden, en Hij zal hem dan straffen met een verschrikkelijke bestraffing.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-88
18/Al-Kahf-88: Maar wat betreft degene, die gelooft en goede werken verricht: voor hem zal er een goede beloning zijn en wij zullen hem van ons bevel zeggen het gemakkelijke (te doen)."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-89
18/Al-Kahf-89: Daarop volgde hij een weg.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-90
18/Al-Kahf-90: Totdat, toen hij de plaats van zonsopgang bereikte, hij haar over een volk zag opgaan aan wie Wij geen bedekking hadden doen toekomen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-91
18/Al-Kahf-91: Zo was het (en hij liet hen met rust). En Wij omvatten waarlijk met Onze kennis wat bij hem was.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-92
18/Al-Kahf-92: Daarop volgde hij een weg.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-93
18/Al-Kahf-93: Totdat, toen hij tussen de twee bergen kwarn, hij vôôr die een volk aantrof dat nauwelijks een woord begreep.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-94
18/Al-Kahf-94: Zij zeiden: "O Dzôelqarnain, (de volken van) Ya'djôedj en Ma'djôedj zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt?"
Luister Koran: 18/Al-Kahf-95
18/Al-Kahf-95: Hij (Dzôelqarnain) zei: "(De macht) waarmee mijn Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij daarorn met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-96
18/Al-Kahf-96: Brengt mij brokken ijzer." Totdat, toen hij (de ruimte) tussen de twee hellingen gevuld had, hij zei: "Blaast." Totdat, toen het roodgloeiend werd, hij zei: "Brengt mij gesmolten ijzer om het eroverheen te gieten."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-97
18/Al-Kahf-97: En zij waren niet in staat om het te beklimmen en niet om er door heen te breken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: