Al-Kahf 84-97, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-303)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-303
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Kahf: 18/Al-Kahf-84, 18/Al-Kahf-85, 18/Al-Kahf-86, 18/Al-Kahf-87, 18/Al-Kahf-88, 18/Al-Kahf-89, 18/Al-Kahf-90, 18/Al-Kahf-91, 18/Al-Kahf-92, 18/Al-Kahf-93, 18/Al-Kahf-94, 18/Al-Kahf-95, 18/Al-Kahf-96, 18/Al-Kahf-97, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-303, Al-Kahf 84-97
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-84
18/Al-Kahf-84: Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu,
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-85
18/Al-Kahf-85: maka diapun menempuh suatu jalan.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-86
18/Al-Kahf-86: Hingga apabila dia telah sampai ketempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: "Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-87
18/Al-Kahf-87: Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-88
18/Al-Kahf-88: Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami".
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-89
18/Al-Kahf-89: Kemudian dia menempuh jalan (yang lain).
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-90
18/Al-Kahf-90: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu,
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-91
18/Al-Kahf-91: demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-92
18/Al-Kahf-92: Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi).
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-93
18/Al-Kahf-93: Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-94
18/Al-Kahf-94: Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-95
18/Al-Kahf-95: Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka,
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-96
18/Al-Kahf-96: berilah aku potongan-potongan besi". Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu".
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-97
18/Al-Kahf-97: Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: