Maryam 12-25, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-306)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-306
share on facebook  tweet  share on google  print  
Maryam: 19/Maryam-12, 19/Maryam-13, 19/Maryam-14, 19/Maryam-15, 19/Maryam-16, 19/Maryam-17, 19/Maryam-18, 19/Maryam-19, 19/Maryam-20, 19/Maryam-21, 19/Maryam-22, 19/Maryam-23, 19/Maryam-24, 19/Maryam-25, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-306, Maryam 12-25
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 19/Maryam-12
19/Maryam-12: Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,
Dengar Quran: 19/Maryam-13
19/Maryam-13: dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa,
Dengar Quran: 19/Maryam-14
19/Maryam-14: dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.
Dengar Quran: 19/Maryam-15
19/Maryam-15: Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.
Dengar Quran: 19/Maryam-16
19/Maryam-16: Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,
Dengar Quran: 19/Maryam-17
19/Maryam-17: maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.
Dengar Quran: 19/Maryam-18
19/Maryam-18: Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa".
Dengar Quran: 19/Maryam-19
19/Maryam-19: Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".
Dengar Quran: 19/Maryam-20
19/Maryam-20: Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"
Dengar Quran: 19/Maryam-21
19/Maryam-21: Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan".
Dengar Quran: 19/Maryam-22
19/Maryam-22: Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Dengar Quran: 19/Maryam-23
19/Maryam-23: Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan".
Dengar Quran: 19/Maryam-24
19/Maryam-24: Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.
Dengar Quran: 19/Maryam-25
19/Maryam-25: Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: