Мариам 12-25, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-306)

Мариам: 19/Мариам-12, 19/Мариам-13, 19/Мариам-14, 19/Мариам-15, 19/Мариам-16, 19/Мариам-17, 19/Мариам-18, 19/Мариам-19, 19/Мариам-20, 19/Мариам-21, 19/Мариам-22, 19/Мариам-23, 19/Мариам-24, 19/Мариам-25, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-306, Мариам 12-25
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 19/Мариам-12
19/Мариам-12: “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И дадохме му Ние мъдростта (още като дете).
Слушайте Коран: 19/Мариам-13
19/Мариам-13: И любов от Нас, и чистота. И бе той богобоязлив (боеше се да не изгуби милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 19/Мариам-14
19/Мариам-14: И бе нежен с родителите си. И не бе насилник, непокорник.
Слушайте Коран: 19/Мариам-15
19/Мариам-15: Мир нему в деня, когато бе роден и в деня, когато ще умре, и в Деня, когато ще бъде възкресен!
Слушайте Коран: 19/Мариам-16
19/Мариам-16: И споменавай в Книгата Мариам, когато се уедини от своето семейство на едно място на изток.
Слушайте Коран: 19/Мариам-17
19/Мариам-17: И се прикри от тях със завеса. И пратихме при нея Нашия Дух , който й се представи като съвършен човек.
Слушайте Коран: 19/Мариам-18
19/Мариам-18: Рече (Мариам): “Всемилостивия да ме опази от теб! Ако си богобоязлив...”
Слушайте Коран: 19/Мариам-19
19/Мариам-19: Рече: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да те даря с пречисто момче.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-20
19/Мариам-20: Рече (Мариам): “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-21
19/Мариам-21: Рече: „Така.” Твоят Господ повели: “Това за Мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-22
19/Мариам-22: И зачена го тя, и се уедини с него в отдалечено място.
Слушайте Коран: 19/Мариам-23
19/Мариам-23: И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Рече: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!”
Слушайте Коран: 19/Мариам-24
19/Мариам-24: И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей.
Слушайте Коран: 19/Мариам-25
19/Мариам-25: И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: